Szczecińskie TBS i TBS Prawobrzeże otrzymały łącznie blisko 85 mln zł niskooprocentowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki te przeznaczone zostaną na rewitalizację dwóch śródmiejskich kwartałów zabudowy, odnowienie kilku innych kamienic w centrum i inwestycje w najstarszej części Dąbia.

EBI to instytucja Unii Europejskiej, która przyznaje długoterminowe, atrakcyjne kredyty, ale tylko na sfinansowanie wybranych zadań, które wpisują się w realizację celów polityki unijnej. Na inwestycje o szacowanej wartości ok. 120 mln zł, TBS-y otrzymały pożyczkę w wysokości blisko 85 mln zł. Reszta pieniędzy pochodzić będzie ze środków własnych spółek i z budżetu Gminy Miasto Szczecin (w tym z dotacji z Funduszu Dopłat).

Pierwszy w Polsce kredyt z EBI na zieloną infrastrukturą

Szczecińskiemu TBS przyznano kredyt w wysokości 58,25 mln zł, a TBS Prawobrzeże – 26,25 mln zł. Obie pożyczki będą spłacane przez 30 lat.

– Jest to pierwszy kredyt EBI dla firm mieszkaniowych ze Szczecina i cieszę się, że pomoże on w rozwiązaniu dwóch problemów, z którymi boryka się sektor mieszkalnictwa społecznego: kurczenia się zasobów mieszkaniowych i coraz gorszej jakości starzejących się lokali – mówi prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI. – Ogromnie cieszy mnie również fakt, że mała, ale ważna część ogólnego finansowania EBI po raz pierwszy czerpie korzyści z mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego – wspólnego instrumentu EBI i Komisji Europejskiej, który dotyczy w szczególności ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań miejskich.

Chodzi o osobną umowę kredytową o wartości 3,4 mln zł, którą STBS przeznaczy na sfinansowanie zielonej, ekologicznej infrastruktury, czyli np. przygotowanie tzw. zielonych dachów czy przebudowę kanalizacji deszczowej.

– To pierwszy taki projekt zatwierdzony przez bank Unii Europejskiej w Polsce oraz pierwszy przypadek, gdy środki na ten cel uzupełniają finansowanie projektów w branży mieszkalnictwa w Europie – podkreśla Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Nowy budynek, świetlica, żłobek, fontanna, parking podziemny...

Na co przeznaczone będą uzyskane środki? Od dwóch lat trwają przygotowania do rewitalizacji kwartału nr 36. To obszar zabudowy wyznaczony ulicami Małkowskiego, ks. Bogusława, Boh. Getta Warszawskiego oraz bł. Królowej Jadwigi. Na razie rozebrano tam stare budynki, garaże i mury. Wkrótce ogłoszony ma być przetarg na wykonawcę kompleksowej przebudowy tego obszaru. Zakres planowanej inwestycji jest szeroki.

Wewnątrz kwartału powstanie nowy budynek z trzydziestoma mieszkaniami wykończonymi „pod klucz”. Połowa z nich przeznaczona będzie dla osób starszych, w tym również niepełnosprawnych ruchowo. Jeden z lokali przekazany zostanie wychowankom pieczy zastępczej. Na dachu zaprojektowano taras z ogrodem warzywnym dla seniorów. Na parterze będzie świetlica środowiskowa. Znajdzie się miejsce również na żłobek dla 30 dzieci.

– Centralna część kwartału zostanie przeznaczona na główny plac publiczny. W ramach prac rewitalizacyjnych zaplanowano także elementy małej architektury, akcenty rzeźbiarskie i nową zieleń. Tej zieleni będzie bardzo dużo – zapowiada Grażyna Szotkowska, prezes zarządu Szczecińskiego TBS. – Wzdłuż głównego placu, przez środek kwartału poprowadzona będzie pergola – zielone zadaszenie, pod którym będzie miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji. Z centralnego placu będzie można swobodnie przemieszczać się w stronę wszystkich podwórek zaprojektowanych w tym kwartale, do każdego budynku oraz do świetlicy środowiskowej i żłobka. Centralny plac ozdobi także miniamfiteatr, fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią.

Częścią zagospodarowania terenu będzie też ogród społeczny i plac zabaw dla dzieci. Nowe miejsca postojowe zapewni dwupoziomowy parking podziemny na około 150 pojazdów.

Kilka oficyn przestanie straszyć

Zmienić ma się w przyszłości również kwartał nr 33, który wyznaczają ulice Krzywoustego, Śmiałego, Chodkiewicza i al. Piastów. Zaplanowano tam przede wszystkim przebudowę i modernizację oficyn przy ul. Bolesława Śmiałego 34, 35 i 36.

– Łącznie w ramach prowadzonych działań powstanie w tym obszarze 41 mieszkań, w tym 18 przeznaczonych dla osób starszych. Na parterze jednego z budynków oficyny mieszkalnej będzie zlokalizowana świetlica środowiskowa. Dodatkowo przewidziano rozbiórkę i przebudowę dwóch oficyn mieszkalnych położonych przy al. Piastów 16 i 15 oraz modernizację oficyny przy ul. Krzywoustego 22 oraz budowę 32 nowych mieszkań wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem wnętrza kwartału – informuje Tomasz Klek.

To planowane inwestycje STBS. Natomiast TBS Prawobrzeże zamierza środki z kredytu przeznaczyć m.in. na kompleksową przebudowę kilku śródmiejskich kamienic: przy ul. Ks. Bogusława X 47 i 49, przy ul. Bałuki 20 i 21 oraz przy ul. Więckowskiego 5. Łącznie zmodernizowanych ma zostać blisko 100 mieszkań, poddasza zostaną zaadaptowane na cele mieszkalne, a w parterach przygotowane zostaną lokale usługowe.

Plany i konkurs na Stare Dąbie

TBS Prawobrzeże planuje również inwestycje w najbardziej zaniedbaną część Dąbia. Prace obejmą m. in. budynki przy ul. Oficerskiej 4, 4a, 6, 7, 8, gdzie w ramach nowej zabudowy powstanie 45 nowych mieszkań, a także budynki, przy ul. Mierniczej 3, 4 (21 nowych mieszkań). Wreszcie powstać ma również spójna koncepcja rewitalizacji tej części Starego Dąbia.

– Planujemy ogłosić konkurs architektoniczny, który obejmie obszar ulic Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej, A. Krzywoń. Konkurs ma nam dać paletę różnych rozwiązań i świeżego spojrzenia na ten obszar Starego Dąbia – zapowiada Paweł Sikorski, prezes TBS Prawobrzeże. – Zachowując charakter tego miejsca, chcemy uzyskać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia