Zjednoczona i wspólna czy z wyraźnymi granicami między „nową” i „starą”? Jak postrzegają Europę artyści? Można się o tym przekonać, odwiedzając najnowszą wystawę w TRAFO Trafostacji Sztuki. Wernisaż już 15 października br.

 

Wystawa „Die Sonne nie świeci tak jak Słońce” przedstawia rozwój marzenia o jednej, niepodzielnej Europie. Punktem wyjścia jest rok 2004 – moment przystąpienia postsocjalistycznych krajów do Unii Europejskiej. Wystawa analizuje wątki pracy i migracji, prezentuje prace związanie z geografią kulturową i zmieniającym się postrzeganiem granic między „nową” i „starą” Europą. Prace służą jako studium przypadku do badania transformacji Europy Środkowej.

Nowa ekspozycja pokazuje, jak na przestrzeni lat w sztuce przebijały się ekscytacja i lęki – związane z przystąpieniem krajów byłego bloku wschodniego do UE – oraz jak dzisiaj poddaje ona krytyce, wyraża nadzieje i negocjuje idee dążenia do zjednoczonej Europy. Zadaje pytania o przebytą drogą oraz szanse na ponadnarodową wspólnotę. Wystawa osadzona jest w lokalnym kontekście położonego przy granicy polsko-niemieckiej Szczecina. Zgromadzone w TRAFO prace ukazują metody angażowania się artystów i artystek w europejską strefę publiczną, wymienne zanikanie i odnawianie się granic narodowych i klasowych.

„Die Sonne nie świeci tak jak Słońce” jest podróżą przez przeszłość i marzenia. Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca eseje Ievy Astahovskiej, Kornelii Kończal, Klary Kemp-Walch i Stanisława Rukszy.

Wystawa dostępna jest od 15 października do 29 listopada w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Można ją zwiedzać od wtorku do niedzieli w godz. 11:00–19:00. W niedziele wstęp jest bezpłatny.

Wernisaż zaplanowano 15 października o godz. 19:00. Wstęp wolny.