Żeby pobić rekord w skali całego roku wystarczyło 10 miesięcy. Do końca października przedsiębiorcy z regionu złożyli ponad 60 tysięcy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Przytłaczająca większość dotyczyła obywateli Ukrainy (aż 95%).

Zaświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy to najpopularniejsza w Polsce forma zgłoszenia chęci zatrudnienia obcokrajowców. Na ich podstawie Województwa Urząd Pracy opracował dokładniejsze statystyki.

- Zdecydowana większość deklaracji pochodzi z branży usługowej (29%), budownictwa (18,3%), przetwórstwa przemysłowego (14,5%), rolnictwa (12,4%). Po pracowników ze wschodu chętnie sięga także sektor turystyczny, handel i transport. Zdecydowana większość zatrudniana jest przy pracach prostych (45,8%), jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (28,1%) czy pracownicy usług i sprzedawcy (11,3%) – informuje Marek Mucha z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Co trzeci obcokrajowiec z województwa pracuje w Szczecinie (23,5 tys. oświadczeń). Wielu pracowników ze wschodu wybrało powiat goleniowski (6,6 tys.), a w szczególności tamtejszy Park Przemysłowy. Kolejne na liście są Koszalin (4,7 tys.) i powiat kołobrzeski (4,4 tys.)

Jeszcze trzy lata temu na Pomorzu Zachodnim zarejestrowanych było tylko 6 tys. cudzoziemców. W 2015 r. wpłynęło już 18 tys. oświadczeń, pracodawcy, a rok później – 55 tys. W tym roku tylko do października naliczono ich ponad 60 tys. Na tak gwałtowny wzrost liczb duży wpływ ma kryzys gospodarczy na Ukrainie skąd przyjeżdżają niemal wszyscy nowi pracownicy.