Ul. Sierakowska zlokalizowana jest na skraju Puszczy Wkrzańskiej, tuż przy Dolinie Siedmiu Młynów. Jednym z jej nielicznych mieszkańców (są tam 3 budynki) jest sponsor kampanii prezydenta Piotra Krzystka. Dlatego informacja o planach kompleksowej przebudowy bocznej, niewyasfaltowanej ulicy od razu wzbudziła kontrowersje. Teraz projekt zbliża się do realizacji, bo właśnie ogłoszono przetarg na wykonawcę prac budowlanych.

 

O inwestycji zrobiło się głośno, gdy w nowelizacji budżetu miasta zapisano na ten cel 2,6 mln zł. Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta wyjaśnień domagali się przede wszystkim opozycyjni radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Okazało się wówczas, że budowa ma być realizowana ze wsparciem prywatnego podmiotu – spółki DDI, która jest właścicielem 3-hektarowej działki przy ul. Sierakowskiej i zamierza zainwestować w jej przebudowę łącznie 1 mln zł.

Dołoży się prywatny inwestor

– Projekt związany z remontem tej ulicy zaczął się już dawno. Jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym zapisano budowę ulicy Sierakowskiej. W 2014 r. zainwestowaliśmy z własnych środków 100 tys. złotych, by wybudować zjazd od strony ul. Miodowej, a w 2017. r. przeznaczyliśmy 400 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. W 2015 roku zwróciliśmy się z wnioskiem, by powstała droga i zobowiązaliśmy się dofinansować jej budowę kwotą 500 tys. zł – mówił Cezary Cieślik, wspólnik spółki DDI.

Miasto przyznało wówczas, że partycypacja prywatnych inwestorów w kosztach przebudowy infrastruktury jest jednym z argumentów branych pod uwagę przy wyborze dróg do remontu. Przypomniano, że ze wsparciem prywatnych pieniędzy przebudowano wcześniej ulice: Łączną, Wiosenną, Polskich Marynarzy czy Wymarzoną.

Ulica Sierakowska jest drogą publiczną od 2016 r., ale w kwietniu 2021 r. wciąż stały tam znaki zakazu ruchu i wjazdu, co w praktyce czyniło z niej drogę prywatną. Błędne oznakowanie zniknęło dopiero po interwencji szczecińskiej „Gazety Wyborczej”.

Co zostanie tam zrobione?

Dziś nawierzchnia ul. Sierakowskiej to w dużej mierze tłuczeń i żwir. Planowana inwestycja zakłada budowę asfaltowej pieszo-jezdni, budowę oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującego uzbrojenia oraz wykonanie elementów małej architektury i zieleni.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty do 2 lipca. Zwycięzca postępowania będzie miał 3 miesiące, od dnia przekazania placu budowy, na wykonanie wszystkich prac.

Budowa ulicy zwiększy oczywiście wartość okolicznych działek.