Szybsze przejazdy, większa przepustowość linii kolejowych i więcej połączeń na trasie między Szczecinem i Trójmiastem– to cele, do osiągnięcia których mają doprowadzić zlecone właśnie prace koncepcyjne. Konsorcjum biur projektowych przygotuje studium, które będzie w przyszłości podstawą do modernizacji odcinków Słupsk – Koszalin – Kołobrzeg – Szczecin oraz Słupsk – Koszalin – Stargard – Szczecin.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 9 lutego umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla tej inwestycji. Wykonawcą będzie konsorcjum biur projektowych IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz IDOM Consulting, Engineering, Architekture, S.A.U. (Partner). Koszt przygotowania studium to około 9 mln zł.

Na jego podstawie wybrany zostanie najlepszy wariant prac modernizacyjnych na liniach Słupsk – Koszalin – Kołobrzeg – Szczecin (linie nr 202 – 402 – 401) oraz Słupsk – Koszalin – Stargard – Szczecin (linie numer 202 – 351). Łącznie wyremontowanych zostanie około 400 km linii kolejowych.

Rozważane będzie m.in. czy pociągi na tej trasie powinny rozwijać prędkość ponad 200 km. Ale efektem planowanej modernizacji ma być nie tylko skrócenie czasu przejazdu.

- Planowana w nowej perspektywie finansowej realizacja projektu poprawi i zwiększy dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych: zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości i „wąskie gardła”. Zmodernizowane zostaną perony na stacjach i przystankach, które będą dostosowane do obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Poprawi się także bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego poprzez modernizację przejazdów oraz budowę bezkolizyjnych skrzyżowań – informuje Zbigniew Wolny z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - W ramach studium analizowana również będzie zasadność przeniesienia części ruchu międzyregionalnego z linii nr 202 na linię nr 402, Koszalin - Kołobrzeg – Goleniów, co wiązałoby się z elektryfikacją tej linii między Kołobrzegiem a Goleniowem.

Studium ma być gotowe w trzecim kwartale 2019 roku. Realizacja inwestycji rozpocznie się po 2020 roku.