W ostatnich miesiącach liczba pacjentów zakażonych SARS-COV-2 sięgała blisko 400 osób. Prawie wszystkie oddziały specjalistyczne szpitala ulicy Arkońskiej stały się oddziałami „covidowymi”, co w konsekwencji uniemożliwiało hospitalizację pacjentów niezakażonych. Jednak dzięki otworzeniu nowego budynku, sytuacja powoli będzie wracać do normalności.

 

Uruchomienie wyremontowanego budynku i przeniesienie tam części pacjentów z COVID-19 pozwoli na stopniowe otwieranie oddziałów szpitalnych oraz Zintegrowanego Bloku Operacyjnego dla pacjentów niezakażonych SARS-CoV-2. Umożliwi to także reorganizację pracy szpitala przy ul. Arkońskiej w taki sposób, by oddziały specjalistyczne mogły - przynajmniej częściowo - rozpocząć funkcjonowanie w „normalnym” trybie.

– Bez uruchomienia tego miejsca szpital nie mógłby stopniowo wracać do regularnej pracy, szczególnie na OIMI-ie. Dzięki otwarciu nowej przestrzeni, uruchomimy ponownie chirurgię i neurochirurgię. Liczę, że już niebawem te pozytywne zmiany odczują pacjenci. Za wykonaną pracę i pełne zaangażowanie dziękuję całemu zespołowi medycznemu, technicznemu i administracyjnemu – mówił dyrektor szpitala Małgorzata Usielska.

Przebudowa budynku „G” polegała na przystosowaniu pomieszczeń i instalacji do leczenia pacjentów z COVID-19. Na parterze utworzono stanowiska dla pacjentów wymagających podłączenia do respiratora. Jest to kilka sal intensywnej opieki medycznej z monitoringiem, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz łóżka przeznaczone dla 28 pacjentów.

Z kolei na pierwszym oraz drugim piętrze utworzono oddzielne dla każdej sali chorych węzły sanitarne, wykonano nową instalację gazów medycznych oraz przebudowano instalację elektryczną. Utworzono w większości pokoje jedno- lub dwułóżkowe oraz kilka trzyłóżkowych. W sumie na pierwszym oraz drugim piętrze znajduje się 60 łóżek szpitalnych, przystosowanych dla pacjentów wymagających tlenoterapii. Dodatkowo wyremontowane zostały korytarze, dyżurki pielęgniarek, gabinety zabiegowe, pomieszczenia dla personelu oraz pomieszczenia pomocnicze.

– Podjęliśmy decyzję, by zwiększyć moce szpitala w zakresie stałego zabezpieczenia zdrowia i życia poprzez nadanie budynkowi nowego życia. Wyremontowaliśmy ten obiekt dzięki wsparcia Funduszu Unii Eurpejskiej, by mógł stanowić rezerwę obsługi pacjentów. Dzisiaj oddajemy w pełni do użytku, jednak już wcześniej był oddawany etapami, co pozwoliło szpitalowi na pełną wydajność – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa. – Można powiedzieć, że ten budynek to wspólne dzieło władz województwa, dobrego wsparcia z Unii Europejskiej, zaangażowania wszystkich pracowników szpitala, na czele z panią dyrektor, i czerwonego serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która wyposażyła nas w łóżka.

Teraz szpital musi się zmierzyć z innym problemem niż niewystarczająca infrastruktura. Wyzwaniem staje się obsada personelu. Jak przyznaje dyrektor placówki, z miejsca może zatrudnić 100 pielęgniarek.

Koszt inwestycji w części dotyczącej przebudowy i modernizacji budynku G wyniósł ponad 6,5 mln złotych.

AUTOR ZDJĘCIA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

AUTOR ZDJĘCIA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

AUTOR ZDJĘCIA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

AUTOR ZDJĘCIA: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego