Szpital przy ul. Arkońskiej potrzebuje pomocy. Placówka zwróciła się do mieszkańców z dramatycznym apelem. „W tej chwili liczy się dla nas każda złotówka. Najbardziej potrzebujemy środków ochrony osobistej: maseczek, kombinezonów, okularów ochronnych i płynów do dezynfekcji. Tych elementów nasz personel medyczny zużywa bardzo dużo, a przewidujemy, że największa fala pacjentów z podejrzeniem koronawirusa oraz tych, którzy zachorują dopiero przed nami”.

Poniżej publikujemy w całości apel szpitala, który otrzymaliśmy od rzecznika prasowego placówki Mateusza Iżakowskiego:

„Szpital Wojewódzki w Szczecinie tydzień temu został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. Oznacza to, że to tu trafiają i trafiać będą wszyscy pacjenci z podejrzeniem koronawirusa, a następnie to tu będą oni hospitalizowani w przypadku pozytywnego wyniku i konieczności otrzymania profesjonalnej opieki medycznej.

Szpital posiada ponad 900 łóżek i najwspanialszy na świecie zespół, który z wielką determinacją i oddaniem realizuje misję opieki nad pacjentami Województwa Zachodniopomorskiego.

W konfrontacji z dużą liczbą zakażonych pacjentów, których spodziewany się w najbliższym czasie, te dwa gigantyczne filary mogą okazać się niewystarczające. Potrzebujemy dużo materiałów, środków i sprzętu.

W tej chwili liczy się dla nas każda złotówka. Najbardziej potrzebujemy środków ochrony osobistej (maseczki, kombinezony, okulary ochronne i płyny do dezynfekcji). Tych elementów nasz personel medyczny zużywa bardzo dużo, a przewidujemy, że największa fala pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, oraz tych którzy zachorują dopiero przed nami.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową, jak i materialną.

Wpłaty z tytułem „darowizna” można przekazywać na numer konta:

Bank PEKAO S.A. 90 1240 6292 1111 0010 7358 5182

Już teraz dziękujemy za wielkie wsparcie.”

 

Więcej informacji na stronie internetowej szpitala: http://www.spwsz.szczecin.pl/koronawirus/darowizny