Muzeum Techniki i Komunikacji wystartowało w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Szczecińskie muzeum ubiega się o tytuł cudu w kategorii „Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)”. W marcu kapituła konkursu wybierze po trzy projekty z każdej kategorii, zaś zwycięzców poznamy w maju.

Remont zabytkowej zajezdni Niemierzyn, w której mieści się muzeum był finansowany z pieniędzy miasta, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W zeszłorocznej edycji konkursu o tytuł cudu ubiegało się 256 projektów. W 2012 roku w kategorii „Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)” wygrała rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wielkopolskim.