Szczecin przedwojenny był prężnym garnizonem wojskowym. Podobnie było w latach PRL. Dziś do wojska na terenie miasta należą cztery tereny, pozostałe przejęły uczelnie wyższe czy policja. Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych szczecińskiemu garnizonowi przybliżeniem historii jednostki w Podjuchach, gdzie obecnie stacjonuje 5 Pułk Inżynieryjny.

Szczecin na wojskowej mapie był ważnym ośrodkiem już praktycznie od chwili lokacji miasta. Z upływem czasu szczeciński garnizon rozszerzał się. Naokoło obecnego Starego Miasta powstały trzy twierdze, które zostały rozebrane dopiero po 1873 roku. Mimo to część obiektów zachowano, zwłaszcza po dawnym forcie Prusy. Do wojska należał teren wzdłuż dzisiejszej ulicy Potulickiej (mieści się tu obecnie 15 WOG).

Przygotowania do wojny

Z początkiem XX wieku wojsku zaczęło brakować miejsca. Myślano wówczas o budowie koszar naokoło rozrastającego się wówczas miasta. Tym bardziej, że Cesarstwo Niemieckie szykowało się do wojny. Żołnierze często maszerowali ulicami, by odbywać ćwiczenia na Krzekowie. Na przeszkodzie rozbudowy garnizonu stanęła I wojna światowa oraz traktat wersalski, który nakazał zredukować niemieckie wojsko do liczby 100 tysięcy żołnierzy.

Niepokoje na scenie politycznej w Republice Weimarskiej sprawiły, że coraz większym poparciem cieszyli się naziści. To właśnie w latach 30 – tych wybudowano całą sieć koszarów wokół miasta. Powstały wtedy obiekty przy dzisiejszych ulicach Wojska Polskiego, Żołnierskiej, Mickiewicza, Ku Słońcu, Słupskiej w Dąbiu i właśnie w Podjuchach. Było to oczywiście podyktowane faktem, iż Niemcy szykowały się do kolejnej wojny.

Dwie jednostki, później jedna

Przy ul. Metalowej wybudowano w latach 1934 – 1935 od razu dwa kompleksy. W pierwszym stacjonował 2 Batalion Saperów. Po II wojnie światowej i przejęciu przez Ludowe Wojsko Polskie, w obiektach tych dyslokowano 5 Pułk Saperów, później przemianowany na 5 Brygadę Saperów. Dopiero w 2001 roku brygadę przemianowano na 5 Pułk Inżynieryjny, czyli na obecną nazwę.

W drugim kompleksie, usytuowanym naprzeciw dworca kolejowego Szczecin Podjuchy od lat trzydziestych do końca wojny miał siedzibę 42 Batalion Pionierów. W 1974 roku ulokowano tu 55 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, przemianowanej w 1993 roku na 55 Pułk Przeciwlotniczy. Po reformie struktur wojskowych w 2001 roku 55pplot został rozformowany, a jego obiekty przejął 5pinż. Do 2010 roku działało tu WKU Gryfino. Dziś w wyremontowanych budynkach koszarowych działa internat dla żołnierzy zamiejscowych.

Wojsko dla cywilów

Do jednostki należą dziś jeszcze dwa poligony – jeden w Chlebowie i drugi wodny nad Regalicą oraz strzelnica i Klub Garnizonowy przy ul. Skalistej. Przy ul. Białej jest dostępna dla wiernych z najbliższej okolicy kaplica p. w. św. Stanisława Kostki. W koszarach przy Metalowej ma też swoją bazę patrol saperki, którego teren działania obejmuje powiaty gryfiński, policki i miasto Szczecin. Saperzy są czasem wzywani do różnych interwencji. Ostatnio najgłośniejszą była akcja wydobycia bomby z dna Odry przy Moście Długim latem tego roku. Żołnierze z jednostki biorą też udział w misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Również oni specjalizują się w budowie mostów pontonowych chociażby podczas tegorocznego finału regat The Tall Ships Races.