Uroczysta sesja naukowa, wystawy, występy muzyczne, spotkania literackie oraz happeningi. Takie pozycje znajdą się w programie wydarzeń dotyczących 75-lecia polskiego Szczecina. Podczas ostatniego, lutowego posiedzenia Komisji ds. Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta radni otrzymali informacje o stanie przygotowań do obchodów tej rocznicy

Ekspozycja w muzeum

Pisaliśmy już o tym, że na dziedzińcu kamienicy przy ul. św. Wojciecha 1 będzie można obejrzeć blisko tysiąc plakatów, zdjęć, ulotek, obwieszczeń, map czy innych materiałów dokumentujących wydarzenia związane z ustanowieniem polskiego Szczecina. Ekspozycja przygotowana przez Wojciecha Lizaka w Antykwariacie Wu-eL zostanie zainaugurowana 2 maja br. Oczywiście jest to tylko jedna z wielu atrakcji zaplanowanych w tym roku w związku z 75. rocznicą polskiego Szczecina.

Uroczysta sesja w Operze

– Chcemy, by to było wspólne święto Szczecina i całego Pomorza Zachodniego – mówi były wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, koordynator ds. programu wydarzeń 75-lecia polskiego Szczecina.

Szczególnie istotnym, zapowiedzianym przez niego wydarzeniem będzie uroczysta sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która odbędzie się 29 czerwca w Operze na Zamku pod tytułem „Kultura Tożsamość Rozwój”. Wezmą w niej udział prezydent miasta, marszałek województwa oraz pionierzy Szczecina. Podczas sesji zaplanowano wykład profesora Andrzeja Saksona o etosie Ziem Odzyskanych oraz wystąpienia innych historyków, wykładowców uniwersyteckich i osób związanych z regionem.

Każda instytucja planuje działania

– Staramy się, by to było możliwie reprezentatywne zgromadzenie. Z tekstów, które zostaną przedstawione podczas tego spotkania, powstanie publikacja, którą wyda Książnica Pomorska – dodaje Tałasiewicz. – Poza tym zaplanowane są różne formy aktywności dla młodzieży – lekcje historii, konkurs plastyczny dla uczniów szkół. Każda z instytucji kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu ma w swoich planach jakieś działania dotyczące tego jubileuszu – zapowiada.

Koncerty na Jasnych Błoniach i na Różance

Miasto rozpocznie cykl wydarzeń rocznicowych od uroczystości na Cmentarzu Centralnym w dniu 26 kwietnia, a dwa dni później zaplanowano kulminację święta 10-lecia Akademii Sztuki. Przewidziane są wówczas m.in. happeningi oraz koncerty w siedzibie szkoły i na placu Orła Białego, także nawiązujące do historii Szczecina.

– Uroczysta sesja Rady Miasta, z udziałem pionierów odbędzie się 3 lub 6 lipca. Poza tym planujemy tradycyjne urodziny Szczecina, 5 lipca na Różance, z tortem dla mieszkańców oraz dwa wydarzenia muzyczne na Jasnych Błoniach pod hasłem „Szczecinianie dla Szczecina”, przygotowane przez Operę na Zamku. Obędą się 5 i 6 dnia tego samego miesiąca z udziałem lokalnych, ale także ogólnopolskich artystów – mówi dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta, Joanna Leszczyńska. – Zamierzamy tak poukładać program, by poszczególne jego punkty nie kolidowały ze sobą czasowo – dodaje.

Inne zapowiadane koncerty, to występ w znanym już cyklu „I żyli długo i w Szczecinie” w Filharmonii oraz impreza na Różance, którą przygotuje Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa.

Artystyczne rodziny na fotografiach

Wiadomo także, że powstanie album z widokami starego Szczecina, przygotowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, a reprodukcje części prac zostaną pokazane na plenerowej wystawie. Inne ekspozycje, które warto wymienić to kolejna już edycja wystawy fotograficznej „Zoom na Szczecin – Punkty widzenia” w Filharmonii (tym razem jej tematem będą artystyczne rodziny Szczecina) oraz inicjatywa Muzeum Techniki i Komunikacji, które zaprezentuje zbiory złożone z przedmiotów produkowanych w dawnych szczecińskich zakładach przemysłowych.

Do tej listy dodać trzeba Trafostację Sztuki, która planuje ekspozycję pod hasłem „Co kto sobie na swój temat wymyśli?”, które jest jednym ze zdań zaczynających powieść „Bambino” Ingi Iwasiów, ukazującej pionierskie lata w Szczecinie.

Literatura, mandala i happening w parku Kasprowicza

Literackich tropów będzie więcej. Cykl spotkań z pisarzami zapowiada Dom Kultury 13 Muz, a Miejska Biblioteka Publiczna zaprosi na premierę książki Krzysztofa Niewrzędy „Confinium. Szczecińska opowieść”, ilustrowanej pracami plastycznymi Jarosława Eysmonta. Poza tym do imprez rocznicowych włączy się Dom Kultury Skolwin, który przygotuje happening w parku Kasprowicza, pokazujący z jakich stron przybyli ludzie, którzy osiedlili się w Szczecinie w pierwszych latach powojennych. Słowianin zorganizuje m.in. sypanie mandali w kształcie herbu Szczecina!

Nie ma środków na murale

Radni pytali o możliwość powstania trwałej formy upamiętniającej rocznicę 75-lecia polskiego Szczecina, np. muralu. Niestety środków na takie działania miasto w budżecie nie zapewniło, mimo że w ubiegłym roku w ramach funduszy, które widnieją w rubryce "Estetyzacja miasta" udało się zrealizować osiem takich malowideł, a społeczna reakcja na ich powstanie była na ogół pozytywna. Temat ten był podejmowany podczas dwóch posiedzeń komisji ds. kultury (w listopadzie i grudniu 2019 roku), kiedy to m.in. wypowiadał się architekt miasta, Jarosław Bondar. Właśnie jego biuro dysponowało wcześniej takimi środkami (ponad 500 tysięcy złotych), ale w 2020 roku w wyniku wprowadzenia oszczędności budżetowych, które drastycznie odbiją się zwłaszcza na kulturze, pomysł „pięciu murali na 75-lecie miasta” został praktycznie skreślony z listy możliwych działań.

Próby wprowadzenia autopoprawki do budżetu, by uratować ten pomysł, inicjowane przez radną Edytę Łongiewską-Wijas nie powiodły się. Także jej propozycja, by wpisać tę inicjatywę w program wydarzeń rocznicowych, tak by w ten sposób stworzyć szansę na jej realizację, nie zyskała szerszej aprobaty. Kontynuacja programu muralowego została zatem zastopowana. Właśnie w momencie, kiedy mógłby być bardzo użyteczny...