Dofinansowanie wymiany zatruwających powietrze pieców, dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz kolejne inwestycje na rzecz czystej wody. Miasto zaprezentowało kompleksowy program „Klimat dla zdrowia”, który obejmie trzy główne obszary działań proekologicznych: powietrze (program Mewa), wodę (program Lilia) i przyrodę (program Platan).

To kontynuacja działań miasta ukierunkowanych na poprawę stanu otaczającego nas środowiska. Służą temu między innymi inwestycje w transport publiczny i niskoemisyjne autobusy, rozwój sieci ścieżek rowerowych, termomodernizacje obiektów gminnych czy projekty prowadzące do uspokojenia ruchu w centrum.

Ekoport inspiruje do dalszych działań

Nowe proekologiczne projekty ogłoszono w miejscu bardzo symbolicznym. W jednym z najnowocześniejszych Ekoportów w Polsce, uruchomionym niedawno przy skrzyżowaniu ul. Arkońskiej i ul. Harcerskiej.

- To miejsce stało się już symbolem Szczecina. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z Ekoportu, oddając tutaj wszystko czego nie można wyrzucać do przydomowych śmietników – mówił prezydent Piotr Krzystek. – Po ilości docierających tu odpadów, widzimy, że starania proekologiczne przynoszą już w Szczecinie efekty. To nas skłania do podejmowania kolejnych działań, które będą poprawiały czystość naszego otoczenia, jakość życia i jakość powietrza.

Mewa ograniczy smog

Zwłaszcza walka ze smogiem jest ostatnio dla wielu polskich miast tematem numer jeden. W Szczecinie ten problem jest mniejszy niż np. na południu kraju, ale w pojedyncze zimowe dni normy stężenia pyłów były przekroczone. Jedną z głównych przyczyn są piece węglowe, a szczególnie palenie w nich niskiej jakości opałem, a w skrajnych przypadkach śmieciami.

- Dlatego chcemy uruchomić program dofinansowania dla mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Kończy się finansowany z budżetu krajowego program Kawka, więc chcemy płynnie przejść do realizacji nowego programu Mewa, który będzie finansowany przez miasto. Zainteresowanie mieszkańców jest duże, już teraz w kolejce mamy 60 kompletnych wniosków o dotacje – tłumaczył Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Miasto pokryje 55% kosztów takich inwestycji. W tym roku budżecie ma zostać zapisane 600 tys. zł. Pozwoli to na wymianę ok. 150 pieców. Kolejne sumy mają być zabezpieczone w następnych latach. Projekt uchwały w tej sprawie dyskutowany i głosowany będzie podczas kwietniowej sesji Rady Miasta.

500 drzew i krzewów

W kwietniu rozpoczną się także nasadzenia 500 drzew i krzewów ozdobnych w ramach programu Platan. W mieście pojawią się nowe egzemplarze takich gatunków jak np. jabłoń ozdobna, paulownia, złotokap, ognik, forsycja, judaszowiec kanadyjski czy wiśnia kanzan. Dostarczy je firma Projektowanie Ogrodów „Magnolia”.

- Będą to nasadzenia dodatkowe, niewynikające z konieczności wykonania nasadzeń zastępczych po wycince. Zachęcamy mieszkańców, Rady Osiedla i organizacje pozarządowe do wskazywania miejsc, w których powinno pojawić się więcej zieleni – apelował prezydent Piotr Krzystek.

Efekt już w tym roku

Takich zgłoszeń już teraz jest ok. dwustu, będą wkrótce weryfikowane przez urzędników. 250 sadzonek drzew już w momencie sadzenia będzie miało 5-7 metrów wysokości, a wysokość 250 krzewów będzie dochodzić do 1,5 metra.

- Dzięki temu bardzo szybko uzyskamy pożądany efekt. Jeszcze w tym roku drzewa pięknie zakwitną – mówiła Aleksandra Ciszewska, zastępca dyrektora wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. – To początek dłuższego działania służącego uporządkowaniu zieleni w mieście. Zarówno w jego centrum, jak i na obrzeżach, a także w pasach drogowych.

Lilia wodna

Trzecim elementem programu „Klimat dla Miasta są inwestycje związane z wodą – program Lilia. Polegać będzie on przede wszystkim na kontynuowaniu modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

- Najważniejsze cele to dostarczanie mieszkańcom czystej wody i podłączanie kolejnych domów do sieci kanalizacyjnej - mówił prezydent Piotr Krzystek.

Uzupełnieniem działań proekologicznych miasta jest edukacja i aktywizacja dzieci oraz młodzieży. Partnerem w tych działaniach jest EcoGenerator.

Więcej informacji na stronie Szczecin.eu/ZieloneMiasto