Szczeciński Obszar Metropolitarny otrzyma dodatkowe 25 mln zł na transport miejski ze środków unijnych rozdzielanych w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczecin wykorzysta te pieniądze na dofinansowanie zakupu 4 tramwajów dwukierunkowych, Police na 4 autobusy hybrydowe, a Świnoujście na 6 autobusów elektrycznych.

 

POIiŚ to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Zarządzaniem środkami unijnymi z tej puli zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister tego resortu – Grzegorz Puda – ogłosił w sobotę w Szczecinie, że do naszego regionu popłyną dodatkowe środki na projekty wybrane w trybie pozakonkursowym.

– To realizacja inwestycji zaproponowanych przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wcześniej wstępnie rekomendowanych, a teraz również zaopiniowanych pozytywnie. Mamy nadzieje, że to dofinansowanie przełoży się na szybkie wdrożenie projektów przez wszystkie samorządy – mówił minister Puda.

Szczecin przeznaczy pozyskane pieniądze na zakup 4 tramwajów dwukierunkowych. To rodzaj pojazdów szynowych, na które stawia ostatnio miasto. Na razie po ulicach jeżdżą cztery dwukierunkowe Moderusy Beta, więc liczba takich tramwajów ulegnie podwojeniu.

– Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, komunikacja publiczna oraz usługi publiczne staną się bardziej dostępne. To wyraz zrównoważonego rozwoju – podkreślał wojewoda Zbigniew Bogucki.