ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, chcąc złożyć świąteczno-noworoczne życzenia, wyszedł w miasto ze śpiewem na ustach. Wraz z chórem z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie odwiedzili 4 miejsca w śródmieściu.

Organizatorem tego miejskiego kolędowania jest ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, prowadzony przez Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI.

– Jako stowarzyszenie działamy od kilku lat i staramy się z działaniami wchodzić w podwórka, w przestrzeń miejską, a w trakcie pandemii ta nasza misja ma jeszcze większy sens – przyznaje Kinga Rabińska, prezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI. – Kolędowaniem chcieliśmy z jednej strony troszkę przywrócić tradycję wędrownych kapel, które kiedyś odwiedzały podwórka i śpiewały ich mieszkańcom, a z drugiej – po prostu umilić naszym sąsiadom i sąsiadkom ten przedświąteczny okres.

Dzieci zaśpiewały pod siedzibą ŚRODKA przy ul. Królowej Jadwigi, na ul. Rayskiego, gdzie w tym i poprzednim roku odbywały się Rajskie Dni na Rayskiego, a także w dwóch podwórkach – na ul. Pocztowej i Jagiełły, które zostały nagrodzone w konkursie „Złota wspólnota”, gdzie mieszkańcy zgłosili się ze swoimi pomysłami na mikrozmiany ich najbliższego otoczenia. Konkurs jest także organizowany przez Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI i ŚRODEK.

– Niektórzy mieszkańcy nas zaskoczyli, bo przygotowali dla kolędników dla coś ciepłego do picia, drobne przekąski. Tak samo było pod Restauracją Marshal food, która była naszym partnerem w tym działaniu wraz z Radą Osiedla Śródmieście Zachód. Mamy nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia edycja, chcielibyśmy co roku tak kolędować – zdradza Rabińska. – Dla tych, którzy nie słyszeli, jak kolędowaliśmy na żywo pod ich oknami stworzyliśmy też film z jednym z prezentowanych przez młodych artystów utworów. Zrobiliśmy to też po to, by tym śpiewającym sposobem złożyć wszystkim mieszkańcom Szczecina życzenia szczęśliwego 2022 roku i pięknego Śródmieścia.