Kultura w Szczecinie - czy zmierza w dobrą stronę?

Gośćmi Michała Kaczmarka są:

- Inga Kurek-Baranowska (Dom Kultury Słowianin)

- Jacek Jekiel (Opera na Zamku)

- Dariusz Mikuła (Ośrodek Teatralny Kana)

- Stanisław Ruksza (TRAFO)