To praca stabilna, która w epidemicznych czasach nie jest uzależniona od wprowadzanych obostrzeń, zakazów sanitarnych i postanowień związanych z kolejnymi etapami narodowej kwarantanny. Pod tym względem bezpieczne zatrudnienie oferuje straż miejska, która ogłosiła nabór na stanowiska aplikantów.

 

Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta.

Aplikantem straży miejskiej w Szczecinie może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Szczecina. Wymagana jest umiejętności podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie oraz odporność na stres.

– Oferujemy stabilne zatrudnienie, tak pożądane obecnie na rynku pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym 3180 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premie motywacyjne w zależności od wyników pracy, system nagród uznaniowych. Po roku zatrudnienia możliwość przedłużenia umowy i awansu na stanowisko młodszego strażnika z podwyższonym wynagrodzeniem, „trzynastą pensją", bezpłatne szkolenia – mówi st. insp. Joanna Wojtach, rzecznik straży miejskiej w Szczecinie.

Termin składania aplikacji upływa 5 lutego o godzinie 15.00.