Mniejsze, niż wcześniej prognozowano wpływy (głównie przez rządowe zmiany dotyczące PIT) i rosnące koszty utrzymania miasta sprawiły, że w projekcie budżetu na przyszły rok magistrat musiał szukać oszczędności. Kilkanaście inwestycji przesunięto na odleglejszą przyszłość, a mieszkańcy mają od 2020 r. płacić wyższe o kilkadziesiąt procent opłaty za wywóz odpadów (szczegóły będą jeszcze ustalane).

- To najtrudniejszy budżet w czasie mojej prezydentury – podkreślał prezydent Piotr Krzystek, prezentując dziennikarzom projekt najważniejszej uchwały finansowej na przyszły rok.

„Na edukacji, dzieciach i seniorach nie będziemy oszczędzać”

Okazuje się, że wpływy do budżetu miasta z tytułu PIT będą o 90 mln zł niższe, niż wcześniej prognozowano. To efekt rządowych ustaw zmniejszających ten podatek o 1 proc. i zwalniających z takich opłat osoby do 26. roku życia.

Dodatkowo cały czas rosną wydatki bieżące na utrzymanie miasta. Rządowa subwencja na oświatę nie wystarcza obecnie nawet na pensje wszystkich nauczycieli. Na utrzymanie pracowników niepedagogicznych i inne koszty funkcjonowania szkół miasto musi już wydawać wyłącznie własne pieniądze. Na tym magistrat nie zamierza jednak oszczędzać.

- Przygotowując projekt budżetu, założyliśmy sobie, że na edukacji, dzieciach i seniorach nie będziemy oszczędzać – mówił prezydent Krzystek.

Kilkanaście planowanych inwestycji nie ruszy w najbliższym czasie

Oszczędności obejmą natomiast plany inwestycyjne miasta dotyczące nie tylko przyszłego roku, ale również najbliższych 5 lat. Kilkanaście, spośród ponad 300 planowanych wcześniej inwestycji, ma zostać przesuniętych na późniejsze lata. Da to ok. 800 mln zł oszczędności. Chodzi m.in.: o kolejny etap obwodnicy śródmiejskiej (od Węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia), budowę Teatru Współczesnego, tramwaj do Mierzyna czy remont drugiej nitki Trasy Zamkowej.

Plan inwestycyjny na najbliższe 5 lat wciąż jest jednak wart 2,6 mld zł. Zachowano w nim przede wszystkim inwestycje z dofinansowaniem unijnym. Realizowane mają być m.in.: modernizacja torowisk w niemal całym mieście, przebudowa dojazdu do portu (wraz z budową Mostu Kłodnego), budowa Trasy Północnej czy kontynuacja rozpoczętych już prac (stadion, Fabryka Wody, Węzeł Łękno, Węzeł Granitowa).

Podwyżki opłat za wywóz odpadów

Aby zbilansować budżet, miasto głębiej sięgnie do kieszeni mieszkańców. Od 2020 r. wzrosną opłaty za wywóz odpadów i to o kilkadziesiąt procent. Dokładne stawki będą znane już wkrótce, bo projekt dotyczący wyższych opłat pojawić ma się na listopadowej sesji Rady Miasta. To może być dopiero początek podwyżek, bo rozważane jest np. podniesienie w przyszłości czynszów w mieszkaniach komunalnych.

- Na pewno nie nastąpi to jednak w 2020 r. Chcemy rozłożyć podwyżki w czasie, by jak najmniej dotknęły mieszkańców – tłumaczył prezydent Krzystek.

Sprzedaż nieruchomości i sądowa walka o pieniądze od rządu

Dodatkowych wpływów magistrat będzie też szukał, intensyfikując sprzedaż nieruchomości, np. gruntów pod inwestycje mieszkaniowe. W tym roku szacuje się, że miasto zarobi na tym 30 mln zł, a w przyszłym ma być to już niemal dwukrotnie więcej.

Poza tym miasto zamierza się sądzić ze Skarbem Państwa o pokrycie kosztów zadań zleconych miastu przez rząd. Dziś subwencje w takich obszarach jak oświata, nadzór budowlany czy działalność Urzędu Stanu Cywilnego są dużo niższe niż rzeczywiste koszty. Różnicę miasto musi dokładać z własnych pieniędzy.

Dług rośnie, ale niebezpieczeństwa nie ma

Dochody miasta w 2020 r. mają wynieść nieco ponad 3 mld zł. Wydatki szacowane są na 3,5 mld zł. Dług wzrośnie z obecnego poziomu 1,474 mld zł do 2,285 mld zł. Zachowane mają być jednak wszystkie wskaźniki gwarantujące stabilizację finansową.

- Musimy prowadzić politykę finansową w bezpieczny sposób. Chcemy utrzymać najwyższy możliwy rating, czyli A-. To da nam możliwość realizacji naszych planów inwestycyjnych - mówił Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta.

Projekt budżetu muszą zaakceptować radni. Debata i głosowanie zaplanowane są na listopadowej sesji.

Otwarte spotkania dla mieszkańców w sprawie budżetu Szczecina odbędą się 20 listopada br. (środa) o godz. 17.00 oraz 23 listopada (sobota) o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta.