EcoGenerator na Ostrowie Grabowskim ma zostać oddany do eksploatacji 1 stycznia 2018 roku. To ostatni możliwy termin, by zachować unijne dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 279 mln zł.

Budowa nowoczesnej spalarni pochłonie łącznie aż 711 mln zł. Według pierwotnych planów EcoGenerator miał być gotowy już w listopadzie 2016 roku. Wcześniej jednak z placu budowy zszedł wykonawca – Mostostal Warszawa. Budowę kontynuuje włoska firma Termomeccanica Ecologia. Żeby powstałe opóźnienia nie skutkowały odebraniem unijnych dotacji, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów zwrócił się do Ministerstwa Środowiska o zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Ustalono, że spalarnia musi być gotowa do końca 2017 roku.

Były usterki

Zgodnie z podpisaną umową Termomeccanica zobowiązała się do skończenia prac w połowie listopada. Nie uniknięto jednak opóźnień i EcoGenerator wciąż nie jest gotowy.

- Trwa jeszcze rozruch. Wykonawca dostarcza i montuje urządzenia zgodnie z projektami. Ale dopiero rozruch weryfikuje jakość założeń projektowych i montażu oraz sprawność i funkcjonalność poszczególnych urządzeń. W trakcie rozruchu EcoGeneratora ujawniły się usterki, których wykrycie było możliwe tylko w trakcie pracy urządzeń (np. wadliwe wentylatory palników rozpałkowych, błędy w systemie sterowania DCS uniemożliwiające pracę linii spalania, usterki na chwytakach suwnicy, nieszczelności na rurociągach, wadliwie działające zawory itp.). Usterki te są usuwane na bieżąco, niemniej wymagają dodatkowych nakładów pracy i czasu – tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik prasowy ZUO.

Oddanie spalarni do eksploatacji planowane jest teraz na 1 stycznia 2018 r. Jak podkreślono w komunikacie prasowym załoga EcoGeneratora od 1 grudnia pracuje na trzy zmiany.

Tak płonęły pierwsze śmieci

Inwestycja nie jest jeszcze gotowa, ale w ramach rozruchu instalacji na Ostrowie Grabowskim spłonęły już pierwsze śmieci. Pierwsza porcja odpadów (2,4 tony) trafiła na ruszt EcoGeneratora we wtorek 5 grudnia o godz. 19.05. Całość operacji można obejrzeć na filmie przygotowanym przez ZUO.- Za nami kolejny ważny moment gorącego rozruchu EcoGeneratora. Praktyczny sprawdzian przeszła instalacja oczyszczania spalin, mokry odżużlacz i wiele innych urządzeń. Teraz czas na regulację towarzyszących pracy rusztu podzespołów. Przed nami uruchomienie rusztu drugiej linii, rozruch maszynowni – informuje Wojciech Jachim.

EcoGenerator będzie przetwarzać w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań. Dzięki jego uruchomieniu odpady ze Szczecina i innych gmin województwa nie będą zalegać na wysypiskach.