PKP S.A. rozpoczęła rozbiórkę brzydkich jednokondygnacyjnych budynków, które stały na środku placu Zawiszy Czarnego. Teren należy do miasta, które planuje w tym miejscu budowę centrum przesiadkowego, parkingowca i komercyjnej części inwestycji o funkcji do ustalenia. Całość miałaby powstać w formule partnerstwa prywatno-publicznego. To jednak dość odległa perspektywa, na razie trwa zbieranie niezbędnych analiz i ekspertyz.

Prace wyburzeniowe już się rozpoczęły. Obejmują jednokondygnacyjne budynki użytkowe o adresach pl. Zawiszy 1a, 1b i 1c. Ale docelowo cały plac ma zostać oczyszczony ze szpecącej go zabudowy.

- Rozbiórkę wykonuje firma wyłoniona przez PKP. Budynek po zakładzie krawieckim również będzie rozebrany przez byłego dzierżawcę – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Teren jest przygotowywany do inwestycji pod nazwą: „Budowa centrum przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na pl. Zawiszy Czarnego w Szczecinie”. Miasto chciałoby zrealizować ją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina za darmo udostępniłaby działkę, na której prywatna firma za swoje pieniądze zrealizowałaby całą inwestycję, a później czerpałaby wpływy z eksploatacji jej komercyjnej części.

Centrum przesiadkowe

Idea budowy centrum przesiadkowego wiąże się z pomysłem przeniesienia peronów dworca autobusowego na pl. Zawiszy. Choć miasto bierze też pod uwagę opcję, że powstałyby one między ul. Owocową i ul. Korzeniowskiego, a na pl. Zawiszy byłoby więcej miejsca na zabudowę komercyjną.

Kluczowe będzie umiejętne połączenie poziomu ulicy Owocowej, gdzie znajduje się wyjście z kładki nad torami kolejowymi na dworcu PKP, z poziomem pl. Zawiszy. Jak czytamy we wstępnych założeniach, niezbędne będzie zapewnienie komunikacji pionowej (ruchome schody?, windy?).

Parkingowiec

O budowie kilkukondygnacyjnego parkingowca na pl. Zawiszy mówi się od lat. Wybrano to miejsce ze względu na bliskość dworca kolejowego i autobusowego, a jednocześnie niezłe skomunikowanie z centrum miasta (tramwaje linii 1 i 9).

Na razie nie zdecydowano ile pięter miałby mieć taki parkingowiec i ile oferować miejsc. Wiadomo już natomiast, że istniejący pod pl. Zawiszy rozległy schron, nie będzie przeszkodą w budowie obiektu kubaturowego.

- Badania geotechniczne i opracowanie ekspertyzy technicznej schronu zostały zakończone. Wnioski z ekspertyzy technicznej schronu potwierdzają możliwość realizacji inwestycji. W zależności od sposobu posadowienia budynek będzie mógł mieć różną wysokość. O wysokości zabudowy ostatecznie zdecydują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Projekt planu jest w trakcie opracowywania – mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.

Obok biura, mieszkania, a może hotel?

Kluczowa dla powodzenia całego projektu będzie jego komercyjna część, która musi zachęcić partnera prywatnego do inwestycji i zapewnić mu perspektywę zysku. Na razie magistrat nie precyzuje jaką funkcją ma pełnić ta część planowanej zabudowy pl. Zawiszy. Może to być np. funkcja biurowa, hotelowa, ale też mieszkalna.

Na początku roku miasto przygotowało kwestionariusz, w którym pytało potencjalnych prywatnych inwestorów, jaką funkcję uważają za najlepszą i najbardziej zachęcającą do zainwestowania pieniędzy. Wnioski mają być wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdzie te kwestie zostaną rozstrzygnięte.

Wkrótce powstanie tam parking

Równolegle miasto przygotowuje kolejne analizy dotyczące pl. Zawiszy. Na początku maja podpisano umowy na „Przeprowadzenie analizy parkowania wraz z analizą popytu określającą zapotrzebowanie na miejsca postojowe w parkingowcu kubaturowym” oraz „Przeprowadzenie analizy popytu dla Centrum przesiadkowego”.

Urzędnicy podkreślają, że cała inwestycja to postępowanie długotrwałe, możliwe do realizacji w perspektywie kilku lat. Do tego czasu na pl. Zawiszy będzie funkcjonował parking. Powstanie, gdy zakończy się rozbiórka jednokondygnacyjnych budynków użytkowych.