Tuż po długim weekendzie rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Chłopskiej, Swojskiej i Kolorowych Domów. Po remoncie ma się poprawić płynność i bezpieczeństwo w tym rejonie.

Plac budowy został już przekazany wykonawcy - firmie Strabag. Przebudowa ma się rozpocząć w poniedziałek, 4 czerwca.

W pierwszym etapie realizacji projektu zwężeniu ulegnie ulica Chłopska do jednego pasa ruchu na odcinku od ronda Reagana do ul. Kolorowych Domów. Przylegający fragment chodnika od przystanku autobusowego do przejścia dla pieszych przy ulicy Kolorowych Domów będzie wyłączony dla ruchu pieszego – informuje Anna Cembrzyńska, rzecznik prasowy Strabag.

Co się zmieni?

Przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu w związku z czym na skrzyżowaniu ulic Kolorowych Domów, Chłopskiej i Swojskiej wytyczone zostanie rondo z przejezdną wyspą centralną oraz wyspami kanalizującymi.

W ramach przebudowy zaplanowano także:

  • poszerzenie jezdni ulicy Chłopskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Kolorowych Domów i ul. Swojską w kierunku do ronda Reagana (wydzielenie dodatkowego pasa ruchu i relacji lewoskrętnej w ul. Swojską),

  • zawężenie jezdni ul. Chłopskiej na wysokości przejścia dla pieszych, przed skrzyżowaniem z ul. Kolorowych Domów, na kierunku do ul. Swojskiej,

  • budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Smutnej do Swojskiej,

  • budowę i przebudowę chodników wraz z poprawą dostępności do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych w obrębie przejść dla pieszych; poszerzony zostanie chodnik  w ciągu ul. Chłopskiej od ronda Reagana do budynku kościoła,

  • remont istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wymianą obramowania, wydzielenie zabrukiem geometrii skrzyżowania typu minirondo, przebudowę oświetlenia i odwodnienia (odrębne opracowanie

Inwestycja ma być zakończona do 25 października 2018. Jej koszt to 1,7 mln zł.