Rozpoczynają się prace przy budowie węzła Granitowa. W czwartek przed południem (18 lipca) zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.

Zmiany w ruchu wprowadzone zostaną w ciągu ul. Krygiera i Granitowej w czwartek, 18 lipca, po godz. 10:00. Jak tłumaczy Piotr Zieliński z Urzędu Miasta, jest to konieczne z uwagi na wyznaczenie tymczasowych wjazdów oraz wyjazdów z placu budowy oraz w związku z zaplanowanymi rozbiórkami i wyburzeniami starych budynków.

Wjazdy i wyjazdy z budowy umiejscowione będą w ciągu ul. Krygiera, Granitowej i Radosnej. Odcinek chodnika przy ul. Granitowej (po prawej stronie jadąc w kierunku ronda w Zdrojach) na wysokości ulic Zakręt i Ciasna, będzie wyłączony z ruchu pieszego. Piesi, jak i kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

Inwestycja za ponad 100 mln zł

Na początku wykonawca zajmie się porządkowaniem i zabezpieczeniem terenu oraz organizacją placu budowy. Później przyjdzie czas na roboty związane z rozbiórką zamkniętego mostu na Regalicy i budową w tym miejscu nowej przeprawy.

Węzeł Granitowa to inwestycja o bardzo szerokim zakresie, która udrożnić ma często korkującą się krzyżówkę w Podjuchach. Po przebudowie powstanie tam duże skrzyżowanie jednopoziomowe z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną. Rozebrany zostanie wyłączony z ruchu most drogowy nad Regalicą (most im. 1 Armii Wojska Polskiego), w miejscu którego powstanie nowa przeprawa. Przebudowane zostaną też fragmenty ulic Krygiera i Granitowej oraz ich najbliższe otoczenie. Zaprojektowano nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Pojawią się też ekrany akustyczne.

Koszt prac to 104 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 72 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.

Nowa infrastruktura drogowa w Podjuchach powinna być gotowa najpóźniej na początku września 2020 r.