Najważniejsze wydarzenie morskie ONZ zaplanowano w Szczecinie na 13-16 czerwca 2018 r. Działa już Komitet Organizacyjny, który na pierwszym spotkaniu zebrał się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W połowie czerwca do Szczecina zjadą eksperci branży morskiej z całego świata. Poza ważnymi dyskusjami planowane są również towarzyszące imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Organizatorem jest MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (International Maritime Organization – IMO), która jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych (ONZ).

W pierwszym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego uczestniczyli: Anna Mokwa – podsekretarz stanu w ministerstwie, prezesi Zarządów Morskich Portów Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście, rektorzy Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, przedstawiciele Polskiej Żeglugi Morskiej, MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Polskich Terminali S.A. oraz Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Rozmawiano m.in. o tematach wiodących, które mają być osią dyskusji podczas Światowych Dni Morza. Wśród proponowanych zagadnień dominowały te dotyczące ekologii (green shipping) oraz wykorzystania najnowszych technologii (connected shipping, modern ships, digital security).

„Przedstawiciele resortu wyrazili przekonanie, że wydarzenie wpisze się w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również będzie stanowić bardzo dobrą okazję do promocji wizerunku kraju za granicą oraz polskiego potencjału w sektorze związanym z gospodarką morską” – czytamy w komunikacie biura prasowego MGMiŻŚ.

W 2017 roku gospodarzem wydarzenia była Panama. Na zakończenie obrad, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, odebrał flagę Światowych Dni Morza - symbol tego, że to w Polsce, a konkretnie w Szczecinie, odbędzie się kolejna edycja