Szczecińska uczelnia została wyróżniona międzynarodową nagrodą za wsparcie obecności i widzialność kobiet w edukacji i kulturze. Tak że śmiało można już oficjalnie składać pisma i wnioski do rektory czy dziekanki.

 

W tym roku Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała specjalne wyróżnienie za „głęboko pionierską, systemową zmianę kulturową w obszarze równościowego języka, poprzez utworzenie, opracowanie i wdrożenie nowego Statutu Akademii Sztuki uchwałą z dnia 23.09.2020, uwzględniającego feminatywy w nazwach zawodów, pozycji i stopni naukowych kobiet”.

I tak w statucie znajdziemy takie określa jak m. in.: doktora, dyrektora, rektora, dziekana/dziekanka, prodziekana/prodziekanka.

Nagroda Sztuki im. Marii Anto & Elsy von Freytag-Loringhoven z inicjatywy Zuzanny Janin przyznawana jest przez Fundację Miejsce Sztuki od 2018 roku i jest skierowana do artystek sztuk wizualnych wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami i progresywną postawą twórczą. Celem nagrody jest promocja twórczości kobiet.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: nagroda dla młodej artystki polskiej, nagroda dla artystki polskiej, nagroda honorowa dla artystki zagranicznej. Tegoroczne laureatki to: Małgorzata Mirga-Tas, Olga Wolniak i Barbara Kruger.