Cztery lokale komunalne czekają na przemianę w pracownie twórcze. O ich najem starać się mogą absolwenci i studenci uczelni artystycznych, członkowie związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórcy nieprofesjonalni, ale rekomendowani przez odpowiednie środowiska.

 

Tylko do 12 stycznia br. Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin prowadzi nabór wniosków o najem lokali użytkowych komunalnych przeznaczonych na pracownie twórcze. Jak tłumaczą urzędnicy, przeznaczone one są wyłącznie do prowadzenia działalności „twórczej w zakresie sztuk plastycznych, wytwarzania i przechowywania dzieł artystycznych, które stanowią dobra kultury”.

Obecnie artyści i twórcy mogą starać się o najem czterech lokali. Dwa z nich znajdują się w centrum miasta i są to lokale piwniczne – przy al. Piastów 62 (21,37 m kw. powierzchni) oraz przy ul. Jagiellońskiej 95 (21,47 m kw. powierzchni).

Pozostałe dwa pomieszczenia znajdują się na parterze przy ul. Arkońskiej 17-18. Mają powierzchnie 47 m kw. i 42,07 m kw. Warto dodać, że lokale komunalne użytkowe mogą zostać oddane w najem na maksymalnie 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Wnioski mogą składać artyści, rzeźbiarze, malarze, fotograficy, graficy, artyści w dziedzinie wzornictwa i form przemysłowych, tkaniny artystycznej oraz architektury wnętrz. Lokal przekazywany jest twórcy do adaptacji, zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności artystycznej.

Wypełnione formularze należy składać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin – osobiście poprzez kancelarię Biura Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem poczty (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin).