Drugi etap modernizacji szczecińskiego dworca rozpoczął się od prac rozbiórkowych na peronie drugim. Przebudowa ma potrwać 19 miesięcy. Jej koszt to 70 mln zł.

Efekt pierwszych prac widać na peronie drugim, między nową a starą kładką. Zniknęły już zabytkowe wiaty. Ich trzy przęsła mają być przeniesione na peron pierwszy. Tylko tam zachowane zostanie historyczne zadaszenie dworca.

Modernizacja obejmie peron drugi i trzeci. Pojawi się tam antypoślizgowa nawierzchnia oraz ścieżki naprowadzające, pomagające w poruszaniu się osobom niedowidzącym i niewidomym. Zamontowane zostaną nowe ławki, tablice informacyjne oraz system monitoringu. Całość zostanie zadaszona nowymi wiatami, które będą przedłużone za starą kładkę, w kierunku Pomorzan.

Poza tym zadaszona i wyposażona w windy zostanie stara kładka. Łącznik nad peronem trzecim połączy ją z nową kładką. Ma to zapewnić likwidację wszelkich barier architektonicznych dla pasażerów poruszających się po dworcu.

Dodatkowo, w ramach części B przetargu, o około 300 m przedłużony zostanie tor stacyjny przy peronie nr 1.

Wykonawca kontraktu jest konsorcjum firm PORR S.A. Koszt prac to 70 mln zł brutto. Przebudowa ma potrwać prawie 2 lata.

(Tak wyglądał peron 2. w niedzielę, 10 grudnia)