Wszystko w ramach przebudowy ul. Arkońskiej na odcinku od pętli tramwajowej do al. Wojska Polskiego. Jest to ostatni etap prac w ciągu ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej i Spacerowej. W przetargu wystartowało pięć firm. Ich oferty są właśnie analizowane.

W ramach inwestycji jezdnia ulicy Arkońskiej na odcinku od pętli tramwajowej do al. Wojska Polskiego zostanie poszerzona do 13 metrów. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Środkowe pasy będą wspólne z nowym torowiskiem tramwajowym. Zaplanowano też chodniki po obu stronach jezdni oraz dwukierunkową drogę rowerową. Naprzeciwko stadionu Arkonii zostanie wybudowany parking dla 174 samochodów i 4 autokarów. Prace obejmą również wzmocnienie istniejącego wiaduktu nad drogą pieszo-rowerową w kierunku Głębokiego.

Skrzyżowanie zamienią na rondo
Skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Arkońską i Szafera zostanie przebudowane na rondo. Tramwaj będzie miał możliwość skrętu w oba kierunki al. Wojska Polskiego. Powstanie alternatywna trasa pozwalająca na dojazd do Zajezdni Pogodno. Na ul. Arkońskiej powstaną przystanki tramwajowo-autobusowe typu „wiedeńskiego”.

Przy budowie ronda przebudowane zostaną również fragmenty pozostałych ulic wlotowych (ok. 110 metrów al. Wojska Polskiego od strony Głębokiego, ok. 100 metrów od strony centrum i ok. 170 metrów ul. Szafera). Zbudowane zostaną wyspy przystankowe oddzielające torowisko tramwajowe od jezdni. Zmiany obejmą także pętlę tramwajową w Lasku Arkońskim, która zostanie przebudowana na pętlę tramwajowo-autobusową. Wybudowany zostanie stały budynek socjalny dla pracowników Tramwajów Szczecińskich.


Tylko jedna oferta mieści się w budżecie

Na realizację projektu miasto zarezerwowało 80 mln złotych. W przetargu zgłosiło się pięć firm, z czego tylko jedna złożyła ofertę mieszczącą się w tej kwocie. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia deklaruje, że zrealizuje inwestycję za 73,8 mln zł. Pozostałe propozycje mieszczą się w przedziale od 88,5 do 99,5 mln zł.

- Konsorcjum: Mosty Łódź S.A. i TOR-KAR-SSON  Sp. z o.o. sp. k. Warszawa: 91 713 028,37 zł

- EUROVIA POLSKA S.A.: 88 978 947,46 zł

- Konsorcjum: Balzola Polska Sp. z o.o. Warszawa i Construcciones y Promociones Balzola S.A. Bilbao: 99 568 500,00 zł

- Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. i ZUE S.A. Kraków: 88 519 829,63 zł

Zwycięzca przetargu będzie miał 18 miesięcy (od dnia podpisania umowy) na realizację zamówienia.