Najbliższe otoczenie Zamku Książąt Pomorskich ma zamienić się w renesansowe ogrody. Rozpoczęcie prac na tarasie południowym (od strony ul. Kuśnierskiej) planowane jest jeszcze w tym roku, choć nadal nie wiadomo dlaczego w skrzydle północnym Zamku osunęła się kolumna, a miejsce katastrofy wciąż nie zostało uporządkowane.

Pieniądze na modernizację tarasów zabezpieczono w budżecie województwa podczas kwietniowej sesji sejmiku. W latach 2018-2020 na „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich” wydane zostaną 24 mln zł. Prace przewidziane na 2018 r. pochłoną 1,3 mln zł.

Przebudowa tarasów ma na celu nie tylko stworzenie nowej atrakcji turystycznej, ale przede wszystkim jest konieczna ze względu na ich zły stan techniczny. Z tego powodu od kilku lat są one wyłączone z eksploatacji, a dyrekcja Zamku od dawna zabiegała o pieniądze na ich remont.

Czy to bezpieczne?

Przygotowania do realizacji inwestycji zbiegły się z wciąż niewyjaśnioną katastrofą budowlaną, do której doszło przed rokiem w północnym skrzydle. Dyrekcja Zamku zapewnia jednak, że planowane prace na tarasach nie stanowią zagrożenia. Mają dowodzić tego przeprowadzone w ostatnich tygodniach badania (m. in. georadarowe, sejsmiczne, geotechniczne).

- Ekspert przeanalizował pod ich kątem także przygotowaną wcześniej dokumentację Kompleksowego zagospodarowania tarasów Zamku Książąt Pomorskich. Sformułował zalecenia dotyczące sposobu realizacji tej inwestycji w obecnej sytuacji – informuje Monika Adamowska, rzecznik prasowy Zamku.

Aby nie przeszkadzać w pracach zabezpieczających w skrzydle północnym, przebudowa tarasów rozpocznie się od tarasu południowego, czyli od strony ul. Kuśnierskiej. Wymaga on remontu m.in. ze względu na długotrwałe wykorzystanie tego terenu jako placu budowy podczas modernizacji Opery. W złym stanie znajdują się również pomieszczenia pod tarasem, które regularnie są zalewane podczas opadów deszczu. W ramach prac zmieni się tam m.in. cementowa elewacja Zamku, która zostanie zastąpiona kamieniem naturalnym.

Niestabilna skarpa

W najgorszym stanie jest taras wschodni, na szczycie skarpy od strony ul. Panieńskiej. W dużej mierze to efekt inwestycji budowlanych przy tej ulicy. Część skarpy usunięto, co naruszyło położone wyżej warstwy nasypu. Ekspertyza z 2011 r. pokazała, że taras jest w złym stanie technicznym, a w niektórych miejscach w stanie awaryjnym.

- Przez lata dyrekcja Zamku wielokrotnie interweniowała w sprawie postępującej degradacji skarpy wschodniej - wyrażała swoje zaniepokojenie czy sprzeciw w licznych zawiadomieniach, skargach, zażaleniach oraz prośbach o pomoc m. in. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, miasta czy innych urzędów. Od 2008 r. Zamek stale monitował u różnych organów w sprawie zagrożenia stabilności skarpy, a w związku z tym stanem tarasu wschodniego – tłumaczy Monika Adamowska.

W ramach modernizacji nasyp od osypującej się strony wschodniej zastąpi żelbetonowa konstrukcja. Na tarasie zaplanowano nasadzenia kompozycyjne, podobnie jak przy styku tarasu południowego i wschodniego.

Renesansowe ogrody

Bardzo zmieni się taras północny (od strony Trasy Zamkowej), Wycięte zostaną drzewa-samosiejki. W ich miejscu zaprojektowany jest uporządkowany ogród w stylu renesansowym, odsłaniający i podkreślający bryłę Zamku. Będzie można spacerować nowymi alejkami, pojawią się tam elementy małej architektury, stylizowane lampy.

Zostanie też wykonana iluminacja skrzydła północnego i części skrzydła wschodniego Zamku. Przeprojektowane będą schody, pojawią się pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przebudowy przygotowała szczecińska firmy Compono.