Urząd Marszałkowski zaprasza studentów do odbycia praktyk w jednym z ich 8 wydziałów. Przykładowo, można zdobyć doświadczenie w biurze promocji albo przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Do obsadzenia jest 11 miejsc stażowych. Zainteresowani mogą składać CV do 30 kwietnia.

 

– Urząd Marszałkowski jest otwarty na młodych ludzi. Zależy nam na ich potencjale, na ich świeżym spojrzeniu na świat i energii. Chcemy wspierać młode osoby wchodzące na rynek pracy. W naszych jednostkach mogą się wiele nauczyć, zdobyć niezbędną praktykę, a przy okazji mogą nas też zaskoczyć swoimi pomysłami. Właśnie na takich ludzi czekamy. Szczególnie, że w tym roku realizujemy szereg działań związanych m.in. z Europejskim Rokiem Młodzieży na Pomorzu Zachodnim – mówi Krzysztof Barczyk. dyrektor Gabinetu Marszałka

Przygotowywanie materiałów do publikacji, organizacja eventów

Nabór na praktyki prowadzony jest w ośmiu jednostkach Urzędu Marszałkowskiego. Jakie dokładnie zadania będą mieli tam studenci?

W Biurze Komunikacji w Gabinecie Marszałka praktykant będzie przygotowywał materiały do publikacji, a także brał aktywny udział w nagraniach wideo oraz współpracował przy organizacji transmisji na żywo (1 miejsce stażowe).

W Wydziale Prezydialnym zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania Samorządu Województwa oraz obsługi Organów Województwa, Sejmiku i sejmiku młodzieżowego (2 miejsca).

W Biurze Promocji z bliska przyjrzy się efektom wdrażania funduszy unijnych i pomoże w organizacji eventów (1 miejsce).

Finanse i innowacyjność

Dla studentów kierunków ekonomicznych i finansowych przygotowano miejsce w Biurze ds. księgowości i kontrasygnaty w Wydziale Finansów i Budżetu. Praktykant zdobędzie tam m.in. doświadczenie związane z klasyfikacją budżetową jednostek budżetowych i księgowaniem podstawowych operacji gospodarczych.

W Biurze ds. Innowacyjności i Inteligentnych Specjalizacji w Centrum Inicjatyw Gospodarczych będzie można z bliska przyjrzeć się jak realizowane są projekty finansowane ze środków UE, poznać prawo zamówień publicznych i zaznajomić się z projektami wspierającymi innowacyjność (1 miejsce).

Współpraca międzynarodowa i z organizacjami pozarządowymi

Trzech praktykantów ze znajomością języka angielskiego, niemieckiego lub ukraińskiego pomoże w pracy Biura ds. współpracy międzynarodowej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Współpracy Terytorialnej i Turystyki. Będą m.in. uczestniczyć w pracach związanych ze Współpracą Subregionalną Państw Morza Bałtyckiego i współdziałaniem z niemieckimi regionami partnerskimi: Meklemburgią-Pomorze Przednie oraz Brandenburgią.

Przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych przygotowano miejsce w Biurze ds. kontroli w Wydziale Wdrażania Działań Środowiskowych. Praktykant zapozna się tam z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi w projektach unijnych oraz obowiązującą w tym zakresie dokumentacją.

W Wydziale Współpracy Społecznej (1 miejsce) będzie można zdobyć wiedzę z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Zobaczyć jak w praktyce wygląda współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz poznać mniejszości narodowe i etniczne działające na Pomorzu Zachodnim.

Jak aplikować?

Zainteresowani odbyciem praktyk muszą złożyć CV, z dopiskiem, do jakiego wydziału lub biura chcieliby trafić. Trzeba je zanieść do działu kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, czyli do Zamku Książąt Pomorskich (przy ul. Korsarzy 34), wejście I, pokój 121, Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do wskazanej jednostki.

Przystępując do procesu rekrutacyjnego warto obejrzeć materiał przygotowany przez samorząd województwa w serwisie Youtube/PomorzeZachodnieNews. Łukasz Sokal, rekruter IAI, w obszernej rozmowie dzieli się praktycznymi radami, skierowanymi przede wszystkim do młodych ludzi dopiero wchodzących na rynek pracy. Dowiedzą się oni np. co uwzględnić w CV i czego na pewno nie robić w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo, o swoich doświadczeniach stażowych opowiada Igor Siupik z firmy home.pl.