Jak zapowiedział dziś prezydent RP Andrzej Duda, część mikroprzedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli przez pandemię koronawirusa, może liczyć na trzymiesięczne zwolnienie z płatności składek ZUS.

Podczas sobotniego briefingu po pilnie zwołanym spotkaniu z premierem, minister rozwoju, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział zmiany w projekcie ustawy pomocowej dla przedsiębiorców.

– Uznałem, że wprowadzenie trwałego zwolnienia, tzn. że przez trzy miesiące będzie można nie zapłacić składek na ZUS i nie będzie trzeba już później tych składek płacić, musi zostać wpisane do ustawy, żeby była gwarancja, że ten koszt nie będzie obciążał samozatrudnionego i tego najmniejszego pracodawcy, jakim jest mikroprzedsiębiorca, zatrudniający do 9 osób – powiedział prezydent Andrzej Duda i zapowiedział, że:

– Zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez trzy miesiące będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020. Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia.

Pierwotnie projekt ustawy zakładał jedynie możliwość odroczenia płatności składek ZUS.

Zaproponowane przez rząd i prezydenta rozwiązania będą dyskutowane podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym mają wziąć udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Następnie ustawa musi być przyjęta przez Sejm i Senat.

Jak przyznał prezydent Duda: – Skutki pandemii dla światowej gospodarki, niestety także i naszej, będą dramatyczne.