Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych prezydent Piotr Krzystek uzyskał absolutorium od Rady Miasta, czyli pozytywną opinię o wykonaniu budżetu w 2019 r.

W 2019 r. miasto uzyskało niemal 100 proc. planowanych dochodów i zrealizowało ponad 95% planowanych wydatków. Deficyt okazał się dużo mniejszy niż prognozowano - 282 mln zł, zamiast 420 mln zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, w wysokości 247 mln zł.

– Wykonanie budżetu uważam za bardzo dobre. Spełnione zostały wszystkie warunki. Oby się tak działo w następnych latach, choć myślę, że rok 2020 będzie trudniejszy – podsumował Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta.

Demografia i zadłużenie

Przeciwni udzieleniu absolutorium byli pozostający w opozycji radni Prawa i Sprawiedliwości. Swoje zarzuty wobec prezydenta formułowali w czasie debaty na temat raportu o stanie miasta, która poprzedziła głosowanie nad absolutorium. Alarmowali m.in., że spada liczba mieszkańców Szczecina (przez rok z 403 tys. do 402 tys.), a rośnie dług miasta.

– Nie możemy jako klub PiS pominąć kwestii olbrzymiego zadłużenia miasta. Potrzebujemy odważnych decyzji w sprawie planu inwestycyjnego i cięć, a nie długów na niespotykaną skalę – mówił Marcin Pawlicki.

Kredyty bezpieczne

Prezydent Krzystek uspokajał, że kredyty zaciągane są w bezpieczny sposób, z zachowaniem wszystkich wskaźników, co przekłada się na ocenę agencji Fitch, która ustaliła rating Szczecina na poziomie A- (najwyższym możliwym). A bez kredytów niemożliwe byłoby wiele inwestycji, co prezydent tłumaczył na przykładzie przebudowy ul. Struga.

– Przebudowa kosztowała 109 mln zł, z czego 89 mln zł otrzymaliśmy z dotacji unijnych. Pozostałe 20 mln zł pożyczyliśmy na 1,47%. Gdybyśmy chcieli przebudować tę ulicę za własne, bieżące pieniądze, pewnie zbieralibyśmy na to 40 lat. Pytanie więc, czy lepiej było wziąć kredyt, czy dalej jeździć starą Struga? – pytał retorycznie prezydent Krzystek.

Ostatecznie za absolutorium zagłosowało 20 radnych, przeciw było 10.