ZBiLK opublikował wykaz dotyczący bezprzetargowego wydzierżawienia działki u zbiegu ulic Gwarnej i Romantycznej pod budowę kościoła. Parafia miałaby płacić miesięcznie 330,58 zł netto. O tym, czy działka zostanie wydzierżawiona, zadecydują radni na sesji w lutym.

Wcześniej wiadomo było, że Parafia p.w. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki otrzyma 99,7% bonifikaty. Nie była jednak znana konkretna comiesięczna kwota, bo ta zależała od wyceny działki. Dokładne dane można znaleźć dopiero teraz, w opublikowanym właśnie wykazie. Kwota 330,58 zł netto miesięcznie, oznacza, że wartość działki o powierzchni 5917 m2 oszacowano na ponad 1,3 mln zł. Dzierżawa miałaby dotyczyć okresu 30 lat, więc najemca zapłaciłby w tym czasie w sumie 119 tys. zł.

Działki pod usługi sakralne wydzierżawiane są na bardzo preferencyjnych warunkach ze względu na niekomercyjny charakter prowadzonej na nich działalności. Pozwalają na to przepisy. W tym konkretnym przypadku sporo jest jednak głosów sprzeciwu. Protestuje przede wszystkim część mieszkańców osiedla Nad Rudzianką, którzy uważają, że wystarczająco blisko mają inne kościoły, więc kolejna świątynia nie jest tam potrzebna.

Sprawa jest również skomplikowana pod względem prawnym. Najpierw radni podczas Komisji Budownictwa przyjęli wykaz dotyczący tej nieruchomości, zgadzając się na jej bezprzetargowe wydzierżawienie na rzecz parafii. Gdy jednak o ich decyzji zrobiło się głośno, podczas następnej komisji przegłosowali wniosek o zmianę przeznaczenia tej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Piotr Krzystek, który wcześniej twierdził, że przepisy prawa nie wymagają w takim przypadku zgody całej Rady Miasta, jednak zdecydował się przygotować projekt uchwały w tej sprawie. Tłumaczył to sprzecznościami w działaniach Komisji Budownictwa. W ostatniej chwili projekt został jednak wycofany z porządku obrad styczniowej sesji Rady Miasta. Po to, aby wcześniej ZBiLK mógł opublikować wykaz. Dopiero teraz radni i opinia publiczna poznała dokładną cenę dzierżawy.

Do tematu radni mają wrócić 25 lutego. Wiadomo, że członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosują za bezprzetargowym wydzierżawieniem działki na rzecz parafii. Przeciw powinna być większość radnych Koalicji Obywatelskiej. Kluczowe więc będzie głosowanie prezydenckiego klubu Bezpartyjnych.