Wybudowano tymczasowy most pontonowy na Duńczycy, który prowadzi na wyspę Ostrów Mieleński. Będzie tam składowany urobek z prac pogłębieniowych prowadzonych w szczecińskim porcie.

 

Celem realizowanych prac jest poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego. To złożona inwestycja, obejmująca m.in. przebudowę nabrzeży Czeskiego i Słowackiego – najintensywniej wykorzystywanych nabrzeży drobnicowych w szczecińskim porcie. Po ich przebudowie, oraz pogłębieniu basenu do 12,5 metra, będą mogły przybijać tam statki przewożące nawet 50 tys. ton towarów.

– Obecnie wykonujemy pierwszy etap przebudowy nabrzeża Czeskiego, czyli pogrążanie ścianek szczelnych oraz rur w części pod wodą wraz z wykonywaniem kotew gruntowych. Od połowy stycznia planujemy rozpocząć roboty żelbetowe – informuje Piotr Arabczyk, dyrektor projektu z NDI, która jest generalnym wykonawcą tej inwestycji.

Częścią projektu jest również budowa dwóch nowych nabrzeży: Norweskiego i Duńskiego. Prowadzone są tam prace kafarowe, polegające na pogrążaniu ścianki szczelnej. Wykonywane są także kotwy gruntowe oraz żelbety na nabrzeżu Norweskim.

Urobek z dna Kanału Dębickiego zapełniłby cztery stadiony Pogoni

Wyspa Ostrów Mieleński będzie pełnić w tej inwestycji rolę pola odkładu urobku. Będzie tam składowane 1,5 miliona metrów sześciennych urobku z dna Kanału Dębickiego. To mniej więcej taka ilość, jaka czterokrotnie zapełniłaby nowobudowany stadion Pogoni.

– Na wyspie Ostrów Mieleński obecnie trwają prace przy wykonywaniu platformy roboczej, która posłuży jako podstawa do budowy obwałowania. Po wybudowaniu obwałowania, będą służyły jako pole odkładu do robót czerpalnych – wyjaśnia Piotr Arabczyk Dyrektor Projektu z NDI.

Wojskowy most pontonowy

Budowa wałów na Ostrowie Mieleńskim będzie możliwa dzięki przygotowaniu tymczasowego wojskowego mostu pontonowego, który ułatwi dostęp na wyspę.

– Są to pomosty wojskowe typu PP64 „Wstęga” na potrzeby realizacji inwestycji zebraliśmy ich 120 szt. Składanie odbędzie się poprzez zastosowanie montażu w podwójną wstęgę, czyli dwie nitki pomostowe łączone równolegle do siebie. Przeprawa będzie miała dużą nośność niezbędną dla wozideł, które będą przewoziły piasek do budowy obwałowań – obrazuje sytuację Piotr Arabczyk.

Projekt za ponad 300 mln zł

Przebudowa portowej infrastruktury w rejonie Kanału Dębickiego będzie kosztować 343 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Prace powinny zakończyć we wrześniu 2023 roku.