Dwie oferty wpłynęły w miejskim przetargu na odnowienie parkowej alejki biegnącej równolegle do ul. Malczewskiego. Najtańsza opiewa na 768 tys. zł.

Alejka ma dokładnie 504 metry długości. Odtworzony ma zostać jej stan pierwotny. To znaczy, że budowlańcy zerwą nawierzchnię bitumiczną, którą zastąpi nawierzchnia mineralna o kolorze żółtym. Wzdłuż alejki staną nowe ławki i kosze na śmieci. W zakresie robót ujęta jest również wymiana nawierzchni w rejonie dojścia i w miejscu zlokalizowania zabytkowej pompy z herbem miasta (w okolicy zbiegu ulic Malczewskiego i Jana Kazimierza). Będzie tam kostka kamienna łupana.

Firma Jawal – Bruk z Goleniowa chce wykonać powyższe prace za 768 tys. zł, a firma Niwa ze Szczecina wyceniła je na 997 tys. zł Miasto ustaliło budżet inwestycji na poziomie 711 tys. zł.

To już drugi przetarg na wykonanie tego zadania. W pierwszym, pod koniec ubiegłego roku, również brały udział te dwie firmy i złożyły identyczne oferty cenowe. Zgłosiły się wtedy też dwa inne podmioty. Ostatecznie jednak miasto unieważniło postępowanie, gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała budżet inwestycji.

Remont alejki ma zostać wykonany do 15 lipca.