Eksponat symulujący wyścig jednomiejscową kanadyjką, stanowisko demonstrujące budowę i pracę siłowni jądrowej na statku czy model masztu żaglowca z rejami, po których będzie można spacerować. To przykład zaledwie 3 z 213 eksponatów, które mają zostać wykonane na potrzeby wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki. Zainteresowana realizacją tego zamówienia jest jedna firma.

W przetargu ogłoszonym przez MCN jedyną ofertę złożyła spółka TRIAS AVI. Opiewa ona na 28,288 mln zł i mieści się w założonym wcześniej budżecie (28,290 mln zł). Nie tylko cena będzie jednak decydująca. Stanowi ona 45% oceny. Niemal równie ważna (40% oceny) jest ocena atrakcyjności wizualnej eksponatów, ich funkcjonalności i ergonomii, a także plan grupy eksponatów. Pozostałe 15% oceny to okres gwarancji. Potencjalny wykonawca zaproponował 39 miesięcy.

Najpierw złożona oferta będzie sprawdzona pod kątem formalnym, a później zostanie poddana ocenie merytorycznej. Decyzja, czy podpisać umowę, czy unieważnić przetarg, zostanie podjęta na podstawie rekomendacji komisji złożonej z ekspertów. W jej skład wchodzą: Piotr Kossobudzki (współtwórca Centrum Nauki Kopernik w Warszawie), Borys Zieleniak (niezależny doradca, projektant i inżynier z bogatymi doświadczeniami w zakresie produkcji wystaw), Bartosz Klepacki (propagator interaktywnej nauki, magistrant patrona MCN prof. Jerzego Stelmacha) i Przemysław Kowalewski (specjalista w dziedzinie marketingu i zarządzania).

Wystawa stała Morskiego Centrum Nauki będzie podzielona na pięć stref tematycznych: Cała naprzód! (m.in. budowa statków, rodzaj napędów, sposoby sterowania), Chlap! (wodny plac zabaw dla dzieci), Życie na morzu (zawody związane z morzem), Morski żywioł (m.in. sposoby okiełznania morskiego żywiołu), Którędy do Afryki (metody nawigacji). Jej przygotowanie ma zająć 22 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Eksponaty zajmą trzy piętra w budowanym właśnie gmachu MCN na Łasztowni, przy Trasie Zamkowej. Koszt prac budowlanych to 91,3 mln zł.