Nowa ulotka będzie informować niemieckich sąsiadów o obowiązujących na terytorium naszego kraju przepisach ruchu drogowego. Znajomość przepisów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na przygranicznych szlakach komunikacyjnych.

 

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego” powstała kolejna ulotka. Poprzednia informowała o zasadach ruchu drogowego na terytorium Niemiec. Tym razem to strona polska informuje niemieckich sąsiadów o obowiązujących w naszym kraju przepisach drogowych. Oba informatory pozwalają na przyswojenie wiedzy na temat obowiązujących przepisów po obu stronach Odry.

Ulotka przekazywana będzie niemieckim kierowcom mającym zamiar poruszać się na terytorium Polski. Informator ma przybliżyć obowiązujące przepisy dotyczące m.in. konieczności używania świateł mijania, zasad przewożenia dzieci i zwierząt domowych oraz obowiązującej na polskich drogach dopuszczalnej maksymalnej prędkości w obszarze zabudowanym, drogach ekspresowych i autostradach. W broszurce zawarte są też informacje odnośnie metod płatniczych stosowanych przy uregulowaniu nałożonego przez policjanta mandatu oraz podstawowe przepisy celne na temat bezcelowego przywozu towarów na teren Niemiec do użytku osobistego i konsumpcji. Wszystko zapisane jest w bardzo przystępny i czytelny sposób.

Są to niezwykle cenne wiadomości dla mieszkańców po obu stronach Odry. Znajomość przepisów obowiązujący na terytorium danego państwa wpływa na poprawę bezpieczeństwa na przygranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).