Umowa na dokumentację i badania geologiczne pozwoli wykonać kolejny etap prac przygotowawczych przed budową Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6. To kluczowa inwestycja, która znacząco poprawi skomunikowanie miasta z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Celem podpisanej w piątek umowy jest opracowanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego. Uszczegółowione zostaną np. rozwiązania planowane w rejonie węzłów drogowych i przecięć z innymi drogami.

Co zostanie zrobione?

– Dokumentacja ta jest kluczowa dla dokładniejszego oszacowania kosztów realizacji inwestycji i możliwych rozwiązań technicznych – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. - W ramach tego zadania projekt obwodnicy zostanie opracowany w znacznie większej szczegółowości niż w istniejącej dokumentacji studialnej. Wykonany zostanie też bardzo szeroki zakres badań geologicznych, tak aby poznać szczegółowo budowę podłoża. Oczekujemy od wykonawcy sprawnego i rzetelnego wykonania badań i dokumentacji, na pewno na każdym etapie będziemy szczegółowo weryfikować otrzymane materiały, ponieważ będą one kluczowe dla uniknięcia problemów na etapie realizacji robót.

W ramach badań geologicznych zaplanowano ok. 4 300 wierceń na planowanej trasie i około 200 sondowań. W okolicach planowanego tunelu pod Odrą wiercenia sięgną głębokości 50 metrów. Wykonana zostanie tomografia elektrooporowa, która da obraz układu warstw podłoża na całej długości inwestycji.

Rząd dołożył brakujące 6 mln zł

Dokumentację przygotuje w ciągu 15 miesięcy firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Jej koszt to 14,637 mln zł. Początkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierzała przeznaczyć na ten cel 8,5 mln zł, ale po trzech miesiącach ostatecznie zwiększono budżet zamówienia.

- Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego znalazł dodatkowe środki na sfinansowanie wykonania dokumentacji i badań geologicznych dla jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych metropolii szczecińskiej. To ważny krok w budowie ponad 50 km drogi ekspresowej - Zachodniej Obwodnicy Szczecina – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Obwodnica z tunelem pod Odrą

Zachodnia Obwodnica Szczecina okrąży Szczecin od zachodu i północy, łącząc węzeł Szczecin Kołbaskowo (A6) z węzłem Goleniów Północ (S3 i S6). W rejonie miejscowości Police-Święta powstanie tunel pod Odrą. Takie rozwiązanie pozwoli lepiej skomunikować Szczecin i Police z siecią dróg krajowych i autostrad. Dla większości szczecinian powstanie krótsza droga nad morze i na lotnisko w Goleniowie. Samochody ciężarowe z Zakładów Chemicznych w Policach wreszcie nie będą musiały przejeżdżać przez Szczecin.

Inwestycja planowana jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dziś trudno określić kiedy obwodnica powstanie, a tym bardziej ile będzie kosztować jej budowa.