Firma Strabag Sp. z o.o. przebuduje Estakadę Pomorską. Prace obejmą m.in. remont obu nitek ulicy Gdańskiej, budowę nowych łączników i remont przejazdów kolejowych.

Umowę podpisano we wtorek 15 września. Od tego dnia, Strabag będzie miał dokładnie 2 lata na zrealizowanie wszystkich prac. Otrzyma za nie 44,7 mln zł.

Estakada Pomorska to fragment ul. Gdańskiej na wysokości elektrowni. Zbudowano ją w 1972 r., puszczając główny ruch górą, nad portowymi bocznicami kolejowymi. Estakada Pomorska to również jezdnie pomocnicze, równoległe do głównej ul. Gdańskiej, które obsługują tereny usytuowane przy basenach portowych (strona północna) oraz obszary przemysłowe i ogrody działkowe położone pomiędzy Estakadą a Rzeką Regaliczką i obszarem linii kolejowych (strona południowa). One też zostaną zmodernizowane w ramach planowanej inwestycji.

Prace obejmą również m.in. budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych; przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych; podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

To jeden z etapów dużo obszerniejszego zadania pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”. Właśnie ogłoszono przetarg na przebudowę kolejnych dróg w tej okolicy, gdzie największą zmianą będzie budowa ronda przy ul. Energetyków.