Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego planuje budowę wieży widokowej na polanie Widok, w pobliżu Jeziora Szmaragdowego. Mimo unijnego dofinansowania zabrakło jednak pieniędzy, by zrealizować ten pomysł już teraz. Urzędnicy mają wrócić do niego w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej, czyli po 2021 r.

Niedawno oddano do użytku wieżę widokową w Ińsku, która z miejsca stała się dużą atrakcją turystyczną. Powstała w ramach wartego 9,4 mln zł (85% dofinansowania z UE) projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – etap II”. Zakładał on m.in. budowę łącznie pięciu wież, w różnych zakątkach Pomorza Zachodniego. Jedna z nich miała stanąć w pobliżu Jeziora Szmaragdowego. Wiadomo już jednak, że na realizację tej inwestycji trzeba będzie poczekać.

Na przeszkodzie stanęły wysokie oferty w przetargach

- Aktualna sytuacja rynkowa w sferze robót budowlanych uniemożliwiła wykonanie tego obiektu w oparciu o uzyskane przez ZPKWZ dofinansowanie wspomnianego projektu – czytamy w komunikacie ZPKWZ. - Nie porzucamy koncepcji wykonania wspomnianej wieży widokowej - podobnie jak w przypadku takich obiektów w pozostałych administrowanych, planując iż obiekty te możliwe będą do zrealizowania w ramach kolejnej perspektywy budżetowej środków unijnych – na lata 2021-2027.

W Ińsku w budowie wieży pomogła gmina, która wzięła na siebie ciężar finansowy przygotowania dokumentacji projektowej. ZPKWZ podkreśla, że podobny program partnerski usprawniłby w przyszłości również proces budowy szczecińskiej wieży.

Jak może wyglądać szczecińska wieża?

Z polany Widok już od dawna można podziwiać panoramę Szczecina. Widoki będą jednak dużo lepsze, gdy będzie można wspiąć się na planowaną tam wieżę. Ma ona mieć 25-30 metrów wysokości. Wykonana zostanie w konstrukcji stalowej lub drewniano-stalowej. W części szczytowej znajdzie się taras, na którym mogłoby jednocześnie przebywać do 15 osób. Szczegóły poznamy, gdy przygotowana zostanie dokumentacja budowlano-wykonawcza.

Będą nowe wiaty ogniskowe

Szybciej można spodziewać się realizacji w Puszczy Bukowej innych elementów infrastruktury turystycznej. Chodzi o ośmiokątne wiaty ogniskowe, które miałyby stanąć na polanie Widok (2 szt.) oraz polanie Słonecznej (2 szt.).  

- Na te obiekty ZPKWZ posiada komplet ważnych rozstrzygnięć administracyjnych umożliwiających w przypadku otrzymania finansowania przystąpienie do wykonywania robót budowlanych. Z uwagi na mniejszy finansowo zakres tego zadania być może realnym będzie uzyskanie przez ZPKWZ dofinansowania jeszcze w ramach bieżącej perspektywy budżetowej - informuje ZPKWZ. 

Wieża, pomosty, palisada i 2200 elementów małej infrastruktury

Łącznie, w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – etap II”, na terenie różnych parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego ustawiono 2200 elementów małej infrastruktury turystycznej – wiat, stołów i stołów z ławami, ławek, elementów edukacyjnych, tablic informacyjnych oraz tablic z mapami, koszy na śmieci, kierunkowskazów, stojaków na rowery, miejsc ogniskowych.

Na terenie należącym do Szczecina pojawiła się jedna wiata z elementami edukacyjnymi (o powierzchni poniżej 25 m2), jedna tablica informacyjno-edukacyjna oraz kosze na śmieci. 

W ramach projektu zrealizowano też większe obiekty. Ińsko, poza wieżą widokową, wzbogaciło się też o zespół pomostów na pobliskim jeziorze. Pod Górą Czcibora w Cedyni powstała wysoka na 7 metrów drewniana palisada z surowo ciosanych pali dębowych.

Nowa atrakcja na Dni Cedyni

- Obiekt służyć będzie m.in. w trakcie rekonstrukcji bitwy pod Cedynią, stanowiących element Dni Cedyni. Zapraszamy na oficjalne otwarcie tego obiektu, które odbędzie się w sobotę 22 czerwca o godzinie 18, m.in. z udziałem Jarosława Rzepy, wicemarszałka województwa – informuje ZPKWZ.

Realizację projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – etap II” zakończono w kwietniu. Kwota unijnego dofinansowania została w pełni wykorzystana, ale wysokie ceny w przetargach sprawiły, że potrzebne były pewne przesunięcia środków i nie wszystkie pierwotne plany udało się wykonać.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podlega marszałkowi województwa. Powołano go decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.