Radni przed tygodniem przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyspy Wielka Kępa. Otwiera to drogę do przeprowadzenia inwestycji na niszczejącej od ponad 20 lat Plaży Mieleńskiej. Trwają pracę nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Plaża Mieleńska była kultowym miejscem letniego wypoczynku szczecinian. Kąpielisko na wyspie Wielka Kępa, położonej między Jeziorem Dąbie a Przekopem Mieleńskim, powstało pod koniec lat 50. i działało do początku lat 90. Słynęło z czystej wody, a atrakcją była już sama podróż stateczkiem białej floty.

Przez lata jednak nie udało się przeprowadzić w tym miejscu żadnej inwestycji, a jednym z powodów był brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz taki dokument wreszcie został uchwalony. Co zawiera?

Pomosty, tarasy i wieża widokowa

Przeznaczenie 10-hektarowego fragmentu wyspy, z Plażą Mieleńską, określono jako: „plaża publiczna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i usługami towarzyszącymi, z przyległymi wodami śródlądowymi”. Wśród usług towarzyszących wymieniono: usługi szkoleniowe, gastronomię, handel oraz przechowywanie i wypożyczanie sprzętu sportowo-turystycznego.

Na plaży będzie mogło powstać maksymalnie 10 jednopiętrowych pawilonów gastronomiczno-handlowych o powierzchni użytkowej do 40 m kw. (plus ogródki gastronomiczne bez ograniczeń). Zezwolono na budowę wieży widokowej o wysokości do 25 m. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m.in. boiska, place zabaw, siłownie, miejsca do grillowania). Na części lądowej i wodnej będą mogły powstać tarasy oraz pomosty.

Najdroższy remont nabrzeża i oczyszczenie terenu

Plaża Mieleńska należy do miasta, które od roku pracuje nad koncepcją jej zagospodarowania. Trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe mogą jednak zająć jeszcze dużo czasu. Choćby ze względu na konieczność uzyskania wielu niezbędnych zgód różnych instytucji. Miasto zrobiło na razie inwentaryzację przyrodnicza, która pozwoliła na wskazanie terenu zdatnego pod inwestycję. Teraz zlecono ekspertyzy dotyczące analizy turystycznej tego miejsca. Wstępnie szacowane są również łączne koszty ponownego uruchomienia kultowej plaży.

- Najbardziej kosztowny będzie remont nabrzeża oraz oczyszczenie terenu. Doliczyć do tego należy koszt budowy promenady, czyli ok. 20 mln zł – mówiła Dorota Kozanecka, zastępca dyrektora Biura Strategii Urzędu Miasta, podczas wizji lokalnej radnych na Plaży Mieleńskiej.

Gdy plaża znów będzie czynna trzeba również pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z zapewnieniem mieszkańcom transportu. Najprawdopodobniej na wyspę Wielka Kępa, tak jak w przeszłości, będzie kursował tramwaj wodny.

Rewitalizacja Plaży Mieleńskiej ma być częścią wieloetapowego programu „Mare Dambiensis", który jest realizowany przez Urząd Miasta i Marszałka Województwa. W jego ramach na terenie Międzyodrza i Jeziora Dąbie planowana jest budowa sieci stanic kajakowych i przystani jachtowych. Przed rokiem swój projekt odbudowy Plaży Mieleńskiej przedstawił Robert Stankiewicz, szczeciński radny Solidarnej Polski, z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. To bardzo rozbudowana koncepcja i zrealizowanie jej w całości pewnie będzie zbyt drogie, ale część z zawartych w niej pomysłów wpisano do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (np. wieżę widokową).

Zobacz też:

Jest pomysł na reaktywację słynnego szczecińskiego kąpieliska. Tak może wyglądać Plaża Mieleńska [wizualizacje]