Urząd Morski w Szczecinie podpisał umowę z firmą Sweco Consulting, która będzie pełnić funkcję inżyniera kontraktu nadzorującego pogłębianie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Do końca lipca wybrany ma zostać główny wykonawca tej inwestycji.

Inżynier kontraktu zajmuje się monitorowaniem przebiegu prac prowadzonych przez wykonawcę. Jego zadaniem będzie również przeprowadzenie przedinwestycyjnego monitoringu środowiskowego, który potrwa 12 miesięcy. Obejmował będzie obserwację zwierząt (głównie ryby i ptaki, ale też np. płazy) oraz roślin, które występuje na obszarze planowanej inwestycji.

- Firma Sweco jest bardzo zadowolona, że udało nam się wygrać ten przetarg. To inwestycja strategiczną dla Polski i uczestnictwo w niej jest dla nas bardzo ważne. Wierzymy, że zakończy się ona w terminie i w zakładanym budżecie – mówił Narcyz Stefańczyk ze Sweco Consulting.

W lipcu wybór wykonawcy

Wartość umowy podpisanej w piątek to 9,4 mln zł netto. To pierwszy krok do praktycznego rozpoczęcia pogłębiania toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Jednym z kolejnych będzie wyłonienie głównego wykonawcy prac. W maju otwarto koperty z ofertami przetargowymi, ale zwycięzcy wciąż jeszcze nie ogłoszono.

- Cały czas jesteśmy w trakcie badania ofert. Ze względu na obszerność dokumentacji i składanych wyjaśnień sprawa się przeciąga. Zakładam jednak, że do końca lipca ogłosimy rozstrzygnięcie. Planowany termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony – tłumaczył Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Najtańsza propozycja belgijsko-holenderska

Analizowane jest pięć ofert, które wpłynęły podczas postępowania przetargowego. Wszystkie przekroczyły zakładany budżet inwestycji, który został określony na poziomie 1,171 mld zł. Cztery oferty opiewają na ponad 1,7 mld zł. Najbardziej korzystna cenowo jest propozycja belgijsko-holenderska. Wspólnie ubiegające się o zamówienie firmy Dredging International nv z Belgii i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv z Holandii za wykonanie wszystkich prac chcą 1,336 mld zł.

- Najtańsza oferta przekracza to, co założyliśmy o 10-12 %. Wzrost nie jest zaskakujący w kontekście obecnych wartości przetargów, które często przekraczają założenia o 30-40%. Mamy rezerwę w projekcie. W przypadku, gdyby ta oferta została wybrana, nie będzie problemu ze znalezieniem środków i podpisaniem umowy – mówił Wojciech Zdanowicz.

Wybrany wykonawca będzie miał 42 miesiące od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia. Pierwszym etapem będzie projektowanie, na co przeznaczone jest 10 miesięcy.

Co zostanie zrobione?

W ramach inwestycji tor wodny Świnoujście – Szczecin (62 km) zostanie pogłębiony do 12,5 m. Na Zalewie Szczecińskim pojawią się dwie nowe wyspy powstałe z urobku z dna toru. Planowane jest umocnienie dnia wzdłuż nabrzeży, w miejscach gdzie tor wodny przebiega blisko brzegu, czyli w szczególności w obrębie portu Szczecin. Rozkopany zostanie 150-metrowy fragment Ostrowa Grabowskiego. W tym miejscu powstanie obrotnica statków, czyli akwen manewrowy przeznaczony dla jednostek wchodzących do portu.