Panele tematyczne, targi, eksperci, networking, możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, znalezienia partnerów i podwykonawców. 20 września odbędzie się Biznesowy Event Morski, promujący i wspierający gospodarkę morską w Szczecinie i regionie.

Wydarzenie ma charakter business-to-business i jest pierwszym tego typu wydarzeniem w naszym mieście.

- Powstało w odpowiedzi na potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży morskiej. W naszym regionie mamy aż kilkadziesiąt firm z tego sektora. Znamy ich problemy i oczekiwania. Chcemy dać tym przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania się przed konkretnym biznesowym gronem, umożliwić wypłynięcie na szersze wody – mówi Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, która jest organizatorem Biznesowego Eventu Morskiego.

W trakcie spotkania swoje usługi i markę przed odwiedzającymi (wszystkimi tymi, który szukają innowacyjnych rozwiązań, potencjału i kontaktów) zaprezentuje grupa 40 wystawców, czyli przedsiębiorców z terenu województwa działających w branży morskiej. Zarówno wystawcy, jak i odwiedzający będą mogli wziąć udział w dwóch panelach tematycznych poświęconych branży – „Perspektywy rozwoju branży przez pryzmat obecnej sytuacji Pomorza Zachodniego” oraz „Branża morska od kuchni – perspektywy i bolączki”, a także w strefie wolnego networkingu „Marine Business Mix”, podczas którego nawiążą biznesowe kontakty, przedstawią swoją ofertę, wymienią się wizytówkami.

Na sam koniec wydarzenia wszyscy razem wyruszą w Biznesowy Rejs statkiem „Joanna”, podczas którego będzie można swobodnie porozmawiać z resztą uczestników, w otoczeniu rodzimej fauny i flory obszarów nadodrzańskich.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 8 września, odbywa się za pomocą strony internetowej www.bem.szczecin.pl.


Biznesowy Event Morski
Stara Rzeźna
20 września, g. 10:00


Program:

09.00 – 10.00 Rejestracja i poczęstunek
10.00 – 11.00 Inauguracja „Czy Szczecin stać na bycie liderem?”
11.00 – 12.30 I Blok dyskusyjny

1. Perspektywy rozwoju branży przez pryzmat obecnej sytuacji Pomorza Zachodniego.
Dyskusja, której uczestnikami będą przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń branżowych oraz firm mających doświadczenie w środowisku branży morskiej.

Administracja
„Od słów do czynów” – co zrobić, by deklaracje władz stały się faktycznym działaniem na rzecz gospodarki morskiej.

Klaster

„Synergia działania” – Połączenie idei i działań korzyścią dla przedsiębiorstw i Metropolii Szczecińskiej

2. Branża morska „od kuchni” – perspektywy i bolączki.
Dyskusja będzie poruszała tematykę związaną z aktywnością gospodarczą firm branżowych działających w regionie. Środowisko biznesowe, odnosząc się do wystąpienia przedmówców, zaprezentuje własne stanowisko. Omówione zostaną kwestie związane z gospodarką magazynową, okołoportową oraz transportem intermodalnym. Przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania powtarzających się w branży problemów.

Biznes

„Być liderem” – Pomysły dla Szczecina na skuteczne i efektywne wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczej Metropolii Szczecińskiej

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa, poczęstunek
13.00 – 14.30 II Blok dyskusyjny

3. Technologie i rozwiązania usprawniające pracę przedsiębiorstw w branży morskiej.
Panel będzie wskazywał na start-upowy potencjał, który w nowatorski sposób może zarówno usprawnić i zoptymalizować procesy zachodzące w podstawowej działalności przedsiębiorstw branżowych, jak i podnieść poziom bezpieczeństwa ich pracowników oraz floty.

Innowacje
„Kurs na innowacyjność” Szczecin latarnią dla innowacyjnych pomysłów na rzecz gospodarki morskiej

4. Dobry pracownik w branży na miarę złota!
W panelu zostaną poruszone tematy dotyczące problematyki zasobów ludzkich w branży morskiej. Przedstawione zostaną sposoby na pozyskanie nowych pracowników oraz propozycje ich utrzymania w jednym miejscu. Do dyskusji zaproszone zostaną formy zajmujące się działalnością HR oraz przedstawiciele środowiska akademickiego oraz techników.

Edukacja
„Zatrzymać brylanty, przyciągnąć diamenty” – Kotwica dla młodych przedsiębiorczych osób wiążących swoją przyszłość z gospodarką morską wabikiem dla reszty.

14.30 – 16.00 Strefa wolnego networkingu
15.00 – 16.15 Lunch
16.30 – 18.30 „Biznesowy” Rejs po Odrze - bez krawata szlakiem inwestorów