W 2015 roku tereny Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” zostaną połączone z lewym brzegiem Odry Mostem Brdowskim. Dziś symbolicznie wkopano pierwsze łopaty pod budowę tej inwestycji.

Ostrów Brdowski i zlokalizowana na nim dawniejsza Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”, poprzedniczka obecnej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” - przez dziesięciolecia musiała być obsługiwana przez przeprawę promową. Ukończony w 2015 roku most skomunikuje lewy brzeg Odry z terenami stoczniowymi na wyspie, nowymi terenami inwestycyjnymi Gryfia Biznes Park, natomiast wszystkim szczecinianom zapewni dostęp do nowej przestrzeni publicznej.

Most Brdowski będzie obiektem trzyprzęsłowym o łącznej długości 197 metrów, spinającym zachodni brzeg Odry - w rejonie pętli tramwajowej i autobusowej przy ul. Ludowej - z centralną częścią wyspy. Podpory mostu stanowić będą dwa filary osadzone w nurcie rzeki oraz dwa przyczółki na lądzie o konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Wszystkie podpory mostu będą posadowione pośrednio na palach, a te zaś pogrążone w warstwach gruntów nośnych. Most będzie miał dwa pasy drogowe - po jednym w obu kierunkach - oraz chodniki obsługujące ruch pieszych.

 

Konstrukcja będzie utrzymana w kolorystyce zielono-niebieskiej, nawiązującej do promocyjnego hasła floating garden. Konstrukcja mostu umożliwiać będzie poprowadzenie ze stałego lądu na wyspę wszelkich mediów: gazu, telekomunikacji, prądu, wody oraz odbioru ścieków, co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury na Ostrowie Brdowskim.

Nowa przeprawa będzie… niesymetryczna! Ze względu na wymogi geometrii łuku prowadzonej po nim drogi, Most Brdowski od strony wyspy jest szerszy względem części opartej o stały ląd o nieco ponad metr. Ostatnie przęsło będzie się stopniowo rozszerzać a wraz z nim jezdnia - wszystko z myślą o zapewnieniu odpowiedniego przejazdu pojazdów ciężarowych. Zgodnie z projektem, będą się po nim poruszały pojazdy ważące wraz z ładunkiem nawet 50 ton.

Ponadto projekt zakłada także budowę oświetlenia oraz 41 miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej. Dodatkową wartością, nie związaną bezpośrednio w powstającą przeprawą, będzie utworzenie miejsca upamiętniającego tragiczne wydarzenia z Grudnia 70 roku.

Projekt, realizowany przez spółkę MARS Most Brdowski, współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Historia mostu

Wprawdzie budowa Mostu Brdowskiego dopiero się rozpoczyna, ale przeprawa o takiej nazwie w przeszłości już istniała. Przed I Wojną Światową Most Brdowski przebiegał nad Kanałem Brdowskim (Topffers Kanal) mniej więcej w rejonie dzisiejszego zbiegu ulic: Nocznickiego, Stalmacha i 1 Maja, zaś sam kanał prowadził od Odry do fabryki kamieni cementowych Toepffera i Grawitza, istniejącej przy dzisiejszej ulicy Firlika. Po przejęciu fabryki przez stocznię Vulkan, kanał został zasypany, a sam most zdemontowany.

 

Most w liczbach: 

- Długość całkowita: 197,2 m.

- Szerokość całkowita: od 12,90 m do 14,07 m

- Osiowy rozstaw podpór mostu: 65 m

- Skrajnia pionowa/żeglugowa pod mostem: 4,85 m ponad średni poziom wody

- Ciężar pojazdów dopuszczonych do ruchu na moście: 50 t