Porozumienie ponad podziałami – wszystko dla dobra osób, które przyjeżdżają do Szczecina z ogarniętej wojną Ukrainy. Na duże słowa uznania zasługuje działalność władz samorządowych, które odłożyły na bok polityczne animozje i wspólnie działają, by zapewnić Ukraińcom pomoc i wsparcie. To m.in. uruchomienie na Dworcu Głównym w Szczecinie specjalnego punktu informacyjnego, w którym osoby z Ukrainy uzyskają niezbędną pomoc. Z kolei wolontariusze cały czas zbierają rzeczy, które będzie można przekazać przybywającym do Szczecina uchodźcom. Równolegle trwa zbiórka sprzętu medycznego i opatrunków, które zawiezione zostaną do obwodów objętych rosyjskim atakiem.


„Jesteśmy w szczególnym momencie historii i musimy być razem, by podać naszym ukraińskim braciom dłoń”

Podczas wspólnej konferencji prasowej marszałek Olgierd Geblewicz i wojewoda Zbigniew Bogucki poinformowali o utworzeniu na Dworcu Głównym w Szczecinie punktu informacyjnego dla osób z Ukrainy. Przybywający do naszego miasta dowiedzą się tam, m.in.: jak zalegalizować pobyt, na jakie wsparcie mogą liczyć, gdzie szukać pomocy, np. w zdobyciu pracy czy opieki. Przedstawiciele władzy samorządowej mówili zgodnie, że sytuacja wymaga działania ponad podziałami. Współpraca przynosi bardzo dobre efekty.

– Widzimy kobiety, dzieci i osoby starsze. Z oczywistych powodów to właśnie oni przekraczają teraz granicę. Mężczyźni zostali w kraju, by czekać na pobór do wojska. Widzimy migrantów uciekających przed prawdziwą wojną. To zbrodnicza polityka Putina i musimy wyjść wobec niej naprzeciw. Jesteśmy w szczególnym momencie historii i musimy być razem, by podać naszym ukraińskim braciom dłoń. Chcemy być przyjaciółmi Ukrainy – mówił wojewoda Zbigniew Bogucki.

Deklaracje wsparcia płyną ze wszystkich samorządów województwa zachodniopomorskiego. Wojewoda mówił o pomaganiu migrantom, ale także o odpowiednim „zagospodarowaniu” tych osób w społeczeństwie.

– Uruchamiamy system ochrony zdrowia, ale musimy też uruchomić rynek pracy czy szkoły. To będzie kompleksowa pomoc. Wszystkie osoby, które uciekają przed wojną, mogą liczyć na pomoc medyczną w dziewięciu szpitalach w regionie, które będą przyjmować osoby z Ukrainy – zapowiedział wojewoda.

Jak dodał Zbigniew Bogucki, aktualnie w naszym regionie mamy około 100 uchodźców z Ukrainy.

„Pomorze Zachodnie jest otwarte i to nie jest slogan”

Punkty informacyjne uruchamiane na dworcach to inicjatywa rządowa wspierana przez organizacje pozarządowe i urzędy marszałkowskie.

– W imieniu władz samorządowych wyrażam dumę z mieszkańców naszego regionu. Liczba inicjatyw podejmowana przez zwykłych ludzi, którzy oferują swoje wsparcie, ale i wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe, to dowód na to, że jesteśmy wyjątkowo otwartą społecznością. Pomorze Zachodnie jest otwarte i to nie jest slogan – mówił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

– Nie mam wątpliwości, że ten odważny odpór, który dają dzisiaj wojska ukraińskie, będzie powodować furię i okrucieństwo ze strony Putina. Osób, którym będziemy musieli pomóc, będzie coraz więcej, bo bomby spadać będą na ich domy jeszcze częściej. Uruchomimy gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej, uzdrowiska, urzędy pracy. Wszyscy, którzy chcą pomagać, niech się do nas zgłaszają, będziemy działali i już działamy – dodał Geblewicz.

Punkt informacyjny na Dworcu Głównym w Szczecinie to jedno z szesnastu uruchomionych dzisiaj takich miejsc.