Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podpisał właśnie umowę z firmą Strabag, która na zasadzie "zaprojektuj i zbuduj" ma wykonać nowe przejścia dla pieszych, zastępujące dotychczasowe przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego. Prace mają się zakończyć w tym roku.

Wykonawca za kwotę 1,6 mln zł musi przygotować dokumentację projektową oraz zdobyć wszelkie niezbędne pozwolenia. Dokumentacja ma zostać opracowana w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie przystąpienie do robót budowlanych, które obejmą m.in.: likwidację schodów zewnętrznych po obu stronach al. Wyzwolenia oraz schodów prowadzących na przystanki tramwajowe, wykonanie dodatkowo dwóch przejść dla pieszych przez al. Wyzwolenia, tj. w miejscu obecnego przejścia podziemnego i w rejonie CH Galaxy, przed skrzyżowaniem z ul. Rayskiego, przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, obniżenie krawężników na wysokości nowych przejść dla pieszych, przebudowę peronów tramwajowych w zakresie dojścia do nowego przejścia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz rozbudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej.

W sumie na wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych wykonawca ma 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przejście podziemne nie zostanie jednak całkowicie zlikwidowane. - Przejście podziemne nadal będzie funkcjonować, jedynie bez możliwości wejścia na perony tramwajowe, do których prowadzić będzie nowy ciąg pieszy, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, jak również osób z wózkami dziecięcymi – mówi Marta Kwiecień - Zwierzyńska z ZDiTM. - W ramach prac przejście podziemne i schody zejściowe zostaną także odświeżone.


materiały ZDiTM


materiały ZDiTM


materiały ZDiTM