Policja w Szczecinie poszukuje osób, których długi egzekwowała jedna z miejscowych kancelarii komorniczych, a pieniądze mimo to nie trafiły to do wierzycieli.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Marzenie M., która w latach 2015–2018 pełniła funkcję komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Kobieta podejrzana jest m.in. o to, że nie rozliczyła się właściwie z pobieranych na potrzeby postępowania egzekucyjnego zaliczek, przywłaszczyła wyegzekwowane od dłużników środki, nie przekazując ich wierzycielowi, jak również prowadziła egzekucję, pomimo że cała należność została przez dłużnika spłacona.

Osoby, które zostały pokrzywdzone wymienionymi działaniami komornika, proszone są o zgłoszenie tego faktu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie albo Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Kontakt telefoniczny: sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Szczecinie 47 78 11 825; 47 78 11 840

Kontakt e-mail z prowadzącym postępowanie: piotr.szostak@sc.policja.gov.pl