Jeszcze tylko dziś (21 października) można zarejestrować się na trzecią edycję Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach przedsięwzięcia, już od najbliższej środy, w naszym mieście odbędzie się szereg wydarzeń o charakterze gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i społecznym.

Tegoroczne Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędą się w dniach 23-26 października. Celem wydarzenia jest wyeksponowanie codziennych wspólnych działań instytucji i mieszkańców obu krajów, dalszy rozwój wzajemnych relacji oraz inicjowanie nowych projektów w ramach szeroko rozumianej współpracy.

Na początek zaplanowano Konferencję Transgraniczną Partnerschaft und Business, która w dużej mierze dedykowana jest branży: transport – spedycja – logistyka oraz 90. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców organizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania. Warto zwrócić uwagę także na Giełdę Kontaktów i Doradztwa organizowaną przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli i Polsko - Niemieckie Forum Oświatowe.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny tutaj.

Aby zarejestrować się na 3. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej wystarczy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie www.dwpn.eu.