Poznaliśmy zapisy projektu uchwały podwyższającej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane podwyżki są znaczące. Jeśli zaakceptują je radni, wejdą w życie od początku 2020 roku.

Obecnie mieszkańcy budynków wielorodzinnych, jeśli segregują odpady, płacą za wywóz śmieci 5 zł za 1m3 zużytej wody. Od przyszłego roku miałoby to być o 50% więcej – 7,5 zł za 1m3 zużytej wody. Analogicznie stawki wzrosną w przypadku, gdy nie prowadzą selektywnej zbiórki. Zamiast obecnych 10 zł za 1m3 zużytej wody, trzeba będzie płacić 15 zł za 1m3.

Nieco poniżej 50% mają wynosić podwyżki, które obejmą właścicieli domów jednorodzinnych. Dla segregujących śmieci miesięczne stawki wzrosną z poziomu 65 zł do 94 zł miesięcznie. Ci, którzy nie segregują odpadów muszą się liczyć ze wzrostem opłat ze 130 zł do 188 zł miesięcznie.

Magistrat podkreśla, że podwyżki spowodowane są m.in. zmianami w sytuacji panującej na rynku odpadowym oraz zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W efekcie do wywozu odpadów miasto musiałoby zbyt dużo dokładać.

„Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w marcu 2019 r. nie zapewniają pokrycia kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokość stawek proponowana w niniejszym projekcie uchwały winna zapewnić gminie pokrycie kosztów funkcjonowania i zbilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2020 r. szacuje się na kwotę 109 102 254 zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Radni zajmą się tym tematem podczas sesji Rady Miasta zaplanowanej na wtorek 26 listopada.