Trwa pierwszy z trzech etapów modernizacji Opery na Zamku. Już w sezonie 2015/1016 będziemy mogli skorzystać z efektów remontu. Jak dziś wygląda szczecińska opera? Zwiedziliśmy ją z kamerą.

Pierwsze przygotowania do realizacji tej inwestycji rozpoczęły się jeszcze w 2008 roku. Po ustaleniu koncepcji przebudowy, wstępnych planach realizacji i finansowania przyszedł czas na remont. Modernizacja została podzielona na trzy etapy.

Pierwszy z nich rozpoczął się w maju 2011 roku, jego zakończenie planowane jest na jesień tego roku. Drugi i trzeci etap robót budowlanych zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” - koniec wszystkich prac przewidziany jest na lato 2015 .

Koszt modernizacji Opery na Zamku to w sumie 69 916 035, 39 zł - z tego 75% kwoty wydatków kwalifikowanych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostała suma zostanie pokryta z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Jak wygląda opera na kilka miesięcy przed zakończeniem pierwszego etapu? Po modernizowanym obiekcie oprowadza nas Tomasz Ostach.