Z końcem lipca wygasa umowa z Barbarą Igielską, która jest dyrektorem Zamku od 2013 r. Dlatego zarząd Województwa Zachodniopomorskiego właśnie ogłosił konkurs na to stanowisko.

 

Komisja konkursowa oczekuje od kandydatów: wykształcenia wyższego (preferowany kierunek artystyczny lub humanistyczny), co najmniej 6-letniego stażu pracy (w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym) oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących samorządu województwa, finansów publicznych, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz przepisów w zakresie działania jednostki kultury.

Zainteresowane osoby mogą składać oferty do 7 czerwca. Osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Korsarzy 34 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – nie otwierać”.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na tej podstawie komisja przedstawi swoje rekomendacja Zarządowi Województwa. Tam zapadnie ostateczna decyzja o wyborze.

Zwycięzca konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora Zamku Książąt Pomorskich na okres 5 lat.