Ich istnienie potwierdziły badania podłoża północnej skarpy Zamku Książąt Pomorskich. To żelbetowe konstrukcje prefabrykowane, identyczne jak w innych szczecińskich schronach zbudowanych podczas drugiej wojny światowej.

Już wcześniej pojawiały się doniesienia naocznych świadków, że u podnóża północnej skarpy, od strony Trasy Zamkowej, istniało kiedyś wejście do podziemnego schronu. Znaleziono nawet plany budowy takiej konstrukcji. Teraz eksperci z Instytutu Techniki Budowlanej potwierdzili jej istnienie, choć położenie podziemnych korytarzy odbiega od szkicu z okresu drugiej wojny światowej. Mają one znajdować się poza obrębem budynku Zamku, pod tarasem i skarpą.

- Podczas badań podłoża, w ramach oceny stateczności skarp na potrzeby modernizacji tarasów, na głębokości ok. 16-18 m pod powierzchnią tarasu północnego natrafiliśmy na żelbetowe konstrukcje prefabrykowane o wysokości około 2 m i szerokości ok. 2,5 m. To konstrukcje analogiczne do zinwentaryzowanych wcześniej w Szczecinie innych tuneli z okresu niemieckiego – informuje dr hab. inż. Tomasz Godlewski, zastępca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, który kieruje pracami prowadzonymi na zlecenie szczecińskiego Zamku. – Wykonaliśmy badania geotechniczne i geofizyczne skarpy. Musimy jeszcze dokonać pełnej analizy uzyskanych wyników. Niewykluczone, że konieczne będą dodatkowe badania, aby określić ostateczny zakres i położenie tuneli.

Badania prowadzone są w związku z planami realizacji zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Jednym z jego celów jest przebudowa północnego tarasu i skarpy na ogrody zaaranżowane w stylu renesansowym.

- Cieszę się, że mimo iż mamy wiele wyników licznych w ostatnich latach badań, zleciliśmy jeszcze te badania przed modernizacją tarasów. Pozwoli to nam odpowiednio przygotować inwestycję oraz uniknąć niespodzianek i zakłócenia procesu inwestycyjnego w trakcie jego realizacji – mówi Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Raport końcowy z tych badań ma powstać do końca lipca.