W dworku w Kulicach (koło Nowogardu) wolontariusze z Polski i Ukrainy wspólnie pracowali z młodzieżą mająca problemy z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie. To jeden z wielu projektów w ramach dynamicznie rozwijającej się współpracy między samorządami województwa zachodniopomorskiego a ich odpowiednikami u naszych wschodnich sąsiadów.

Najlepszym dowodem na to jest podpisany niedawno przez marszałka Olgierda Geblewicza list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Pomorzem Zachodnim i Obwodem Odeskim. Dużą rolę w zacieśnianiu relacji pomiędzy polskim i ukraińskimi samorządami ma Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, który siedzibę ma w Szczecinie.

Pełnosprawność wspólnoty: Szacunek

To właśnie Konwent, wspólnie ze Stowarzyszeniem Akademia Kulice, był organizatorem warsztatów, które w ostatnich dniach odbyły się w Ośrodku Konferencyjno-Edukacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach. W dworku pod Nowogardem spotkało się 14 studentów z Nieżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Nikołaja Gogola (Ukraina) oraz 14 studentów US i uczniów ze Szczecina. Ich zadaniem było wcielenie się w rolę wolontariuszy, którzy zorganizowali aktywny dzień dla podopiecznych Fundacji Akcja Serducho. Wszystko pod hasłem „Pełnosprawność wspólnoty: Szacunek”.

- Na początku część podopiecznych była wyraźnie uprzedzona do wolontariuszy z Ukrainy. Szybko udało się jednak przełamać stereotypy. Wystarczy powiedzieć, że po dwóch dniach zajęć wszyscy chętnie zostaliby w Kulicach dłużej. Uważam, że świadczy to o sukcesie projektu – podkreślał Tomasz Kowalik, asystent dyrektora Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Pomogły zajęcia integracyjne i kreatywne animacje. Takie choćby jak kilkugodzinny rajd, podczas którego uczestnicy musieli wykonać szereg różnych zadań, m.in. nauczyć się słówek po ukraińsku czy ułożyć taneczny układ. Na zakończenie projektu powstał „Podręcznik dobrych praktyk” oparty na doświadczeniach wolontariuszy w przygotowaniu oraz realizacji projektu i działań z młodzieżą.

Wymiana młodzieży

Niemal równolegle na Pomorzu Zachodnim realizowanych jest więcej projektów związanych ze współpracą z Ukrainą. W tym tygodniu na zaproszenie Powiatu Świdwińskiego, Konwentu i Urzędu Marszałkowskiego w regionie gości młodzież z rejonu Dąbrowickiego w zachodniej Ukrainie. W Świdwinie i Szczecinie przyglądali się jak wygląda działalność szkół oraz instytucji kultury i przede wszystkim dużo zwiedzali. W Szczecinie odwiedzili m.in. Operę na Zamku i Centrum Dialogu Przełomy. Spotkali się również z Henrykiem Kołodziejem, konsulem honorowym Ukrainy.

- Jestem pierwszy raz w Polsce i bardzo mi się podoba. Zawsze chciałam tu przyjechać. Bardzo interesuje mnie historia. Cieszę się, że możemy zwiedzać zamki i inne ciekawe zabytki – mówiła Marjanna, jedna z uczennic goszczących na Pomorzu Zachodnim.

Kolejne inicjatywy

To oczywiście nie koniec wspólnych działań samorządów Polski i Ukrainy. Już w październiku w miejscowości Browary na Ukrainie spotkają się członkowie młodzieżowych rad miejskich ze Szczecina, Polic i gminy Czerniejewo z powiatu Gnieźnieńskiego. W przyszłym roku w Truskawcu na Ukrainie odbędzie się trzecia edycja organizowanego przez Konwent Festiwalu Polskiej Kultury, który teraz będzie Festiwalem Kultury Polsko-Ukraińskiej.

- Szczecin leży daleko od Ukrainy, ale tylko geograficznie. W dzisiejszych czasach odległość nie jest zresztą przeszkodą. Celem naszej działalności jest wspieranie samorządów we współpracy, wszędzie tam gdzie inne organy nie potrafią pomóc – tłumaczył Tomasz Kowalik.